DSpace Repository

Candaroğulları (İsfendiyaroğulları) Ve Aydınoğulları Şehirleri

Show simple item record

dc.contributor.author Temel, Zeynep
dc.date.accessioned 2021-08-17T13:12:14Z
dc.date.available 2021-08-17T13:12:14Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Temel, Z. (2020). Candaroğulları (İsfendiyaroğulları) Ve Aydınoğulları Şehirleri, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Malatya. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/42196
dc.description.abstract ÖZET CANDAROĞULLARI (İSFENDİYAROĞULLARI) VE AYDINOĞULLARI ŞEHİRLERİ Anadolu Beylikleri (Tavâif-i Mülûk), XIII. yüzyılın başlarından itibaren Anadolu Selçuklu Devleti tarafından uc bölgelerine yerleştirilen Türkmen beylerinin kurdukları beyliklerdir. Türkmen beyleri, 1243'te Moğollar ile yapılan Kösedağ Savaşı'nın kaybedilmesi sonucu Anadolu Selçuklu Devleti'nin çöküş dönemine girmesiyle merkezi idareye olan bağlılıklarını kopararak birer birer bağımsızlıklarını ilan etmiş ve Osmanlı Devleti topraklarına katılana dek Anadolu'da hâkimiyet sürmüşlerdir. Xlll. yüzyıl sonlarına doğru bağımsızlığını ilan eden beylikler arasında konumuz dâhilinde olanlar Candaroğulları ve Aydınoğulları Beyliği'dir. Selçuklular ile Osmanlılar arasında bir geçiş evresini oluşturan bu beylikler, varlıklarını sürdürdükleri bölgelerin Türkleşmesinde ve bir Türk yurdu olarak kalmasında büyük rol oynamışlardır. İki bölüm halinde hazırlanan bu çalışmanın birinci bölümünde, Anadolu’nun kuzeybatı bölgesinde kurulan Candaroğulları Beyliği’ne başşehirlik yapan Kastamonu ve Sinop, ikinci bölümünde Batı Anadolu Bölgesi’nde varlığını sürdürmüş olan Aydınoğulları Beyliği’nin Birgi, Ayasuluğ, Tire ve İzmir şehirleri ele alınmıştır. Bölümlerde, Anadolu Selçukluları ve beylikleri döneminin önemli ticaret merkezleri olan bu şehirlerin coğrafyası, Türk hâkimiyeti öncesi siyasi durumu, konumuz dâhilinde bulunan beyliklerin dönemindeki sosyal ve iktisadi durumları işlenmiştir. Ardından zikrettiğimiz şehirlerdeki sosyal ve kültürel yaşamın nasıl olduğu araştırılmış, elde edilen veriler neticesinde o dönemde inşa edilen mimari abideler ile kaleme alınan ilmî ve edebî eserler hakkında bilgiler verilerek beylerin bu bölgelerin Türkleşmesindeki etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu tezimizde, XIV. yüzyılın başlarında Karadeniz ve Batı Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren Candaroğulları ve Aydınoğulları Beyliği’ne ait şehirlerin sosyal, edebî, kültürel ve ekonomik durumu incelenerek Türkmenlerin bölgeye yerleşimi anlatılmıştır. Hazırlanan çalışma ile Beylikler Dönemi sosyal tarih sahasına önemli katkılar sağlanması ve bu alandaki boşluğun doldurulmasında yol gösterici nitelikte bir eser olması amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Candaroğulları, Aydınoğulları, Beylikler, Şehir Tarihi, Kastamonu, Sinop, Birgi, Ayasuluğ, Tire, İzmir en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Candaroğulları (İsfendiyaroğulları) Ve Aydınoğulları Şehirleri en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record