DSpace Repository

İdrar kültürlerinde üreyen novobiosine duyarlı koagulaz negatif stafilokoklar: Kontaminasyon mu, gerçek patojen mi?

Show simple item record

dc.contributor.author Büyükberber, Nuray
dc.contributor.author Durmaz, Bengül
dc.contributor.author Özerol, İbrahim Halil
dc.contributor.author Durmaz, Rıza
dc.contributor.author Yoloğlu, Saim
dc.date.accessioned 2021-10-20T10:56:51Z
dc.date.available 2021-10-20T10:56:51Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation BÜYÜKBERBER N,DURMAZ B,ÖZEROL İ. H,DURMAZ R,YOLOĞLU S (1999). İdrar kültürlerinde üreyen novobiosine duyarlı koagulaz negatif stafilokoklar: Kontaminasyon mu, gerçek patojen mi?. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 6(3), 225 - 228. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/42345
dc.description.abstract Öz:İdrar kültürlerinde üreyen S. saprophyticus dışındaki koagulaz negatif stafilokokların kontaminasyon mu, gerçek patojen mi olduklarının tespit edilmesinde klinik semptomlarla laboratuar bulguları arasındaki uyum analiz edildi. Bu amaçla hastanemiz polikliniklerine başvuran 317 asemptomatik ve 357 semptomatik toplam 66 kişinin idrar örnekleri incelendi. Koloni sayısı ve klinik semptomlar arasında anlamlı bir korelasyon tespit edildi. Semptomatik hastalardan alınan 15 örnekte >= 5.10<sup>4</sup> CFU/ml üreme olurken, asemptomatik hastalardan alınan örneklerin hiçbirinde 3.10<sup>4</sup> CFU/ml'den daha fazla üreme olmadı. Klinik semptomları olmayan kişilerden elde edilen ve düşük sayıda koloni oluşturduğu için kontaminant olduğu düşünülen bakterilerin, antibiyotik duyarlılık profillerindeki benzerlik yüksek sayıda koloni oluşturanlardan fazla bulundu. Bu sonuçlarla idrar kültürlerinde üreyen S. saprophyticus hariç, koagulaz negatif stafilokokların kontaminasyon mu yoksa gerçek patojen mi olduklarının değerlendirilmesinde klinik semptomların, koloni sayısının ve antibiyogram sonuçlarının birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı söylenebilir. en_US
dc.description.abstract Abstract:A total of 66 subjects (31 asymptomatic and 35 symptomatic) whose urine culture yielded coagulase-negative Staphylococci other than Staphylococcus saprophyticus were evaluated both clinical and laboratory findings to figure out whether these bacteria are contaminant or causative agent. There was a good correlation between amount of colony counts and clinical symptoms. Fifteen urine samples from symptomatic people yielded &gt; 5.10&lt;sup&gt;4&lt;/sup&gt; CFU/ml whereas all samples from asymptomatic ones had colony counts less than 3.10&lt;sup&gt;4&lt;/sup&gt;CFU/ml. The isolates were considered as a contaminant based on less colony counts and absent of clinical symptoms showed more similar susceptibility profiles to antimicrobial agents than those with higher colony counts. In conclusion, the findings of clinical, laboratory and antibiotics susceptibility testing procedure should be considered together to make acceptable discussion about coagulase-negative Staphylococci other than S. saprophyticus. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title İdrar kültürlerinde üreyen novobiosine duyarlı koagulaz negatif stafilokoklar: Kontaminasyon mu, gerçek patojen mi? en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record