DSpace Repository

Konjenital prozisde aponevroz katlaması ve aponevroz rezeksiyonu

Show simple item record

dc.contributor.author Çeliker, Ülkü
dc.contributor.author Kükner, Şahap
dc.contributor.author Turgut, Burak
dc.contributor.author Demir, Tamer
dc.date.accessioned 2021-10-26T13:39:29Z
dc.date.available 2021-10-26T13:39:29Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation DEMİR T,TURGUT B,KÜKNER Ş,ÇELİKER Ü (2002). Konjenital prozisde aponevroz katlaması ve aponevroz rezeksiyonu. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(1), 53 - 57. en_US
dc.identifier.uri https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRjNU9UazU/konjenital-prozisde-aponevroz-katlamasi-ve-aponevroz-rezeksiyonu
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/42473
dc.description.abstract Öz:Amaç: Konjenital ptozisli 28 olgunun 29 göz kapağı çalışma kapsamına alınarak, cerrahi metod açısından apenevroz katlaması ve rezeksiyonu sonuçları karşılaştırıldı. Yöntem: Olgulardan 13'üne aponevroz katlaması,16'sına aponevroz rezeksiyonu uygulandı. Her iki yöntemde sadece levator aponevrozuna müdahalede bulunulurken levator kasının kendisine, tarslara, Müller kasına, konjonktiva ve levator boynuzlarına dokunulmadı. Bulgu: Aponevroz rezeksiyonu uygulanan 15 hastanın 16 göz kapağının 15'inde (%93.75) tam düzelme,1'inde (%6.25) 1 mm'den küçük hipokerreksiyon elde edildi. Katlama yöntemi uygulanan 13 hastanın 9'unda (%69.23) tam düzelme, 3'ünde (%23.07) 1mm nin altında hipokorreksiyon, 1'inde (%7.69) 1 mm nin altında hiperkorreksiyon elde edildi. Sonuç: Sonuç olarak ptozis cerrahisinde her iki yöntemin güvenilir, başarılı, anatomiye saygılı ve rahatlıkla uygulanabilir birer yöntem olduğu sonucuna varıldı. en_US
dc.description.abstract Abstract:Objective: A total of 29 eyelids of 28 patients with congenital ptosis were enrolled in the study and the results of tucking and resection of aponeurosis from two surgical technique were compared. Method: We performed tucking of aponeurosis to 13 eyelids and resection of aponeurosis on 16 eyelids. In both surgical techniques, surgical intervention was only applied to aponeurosis of levator muscle and no intervention was applied to levator muscle, tarsus, Müller muscle, conjunctiva and levator horns. Results: Only one lid (6.25%) undergoing resection of aponeurosis showed hypocorrection less than 1mm, in the remaining 15 lids (93.75%) complete correction was identified. Of 13 eye lids of 13 patients undergoing tucking of aponeurosis, three showed hypocorrection (23.07%) and one showed hypercorreection (7.69 %) that was less than 1 mm. In the rest of 9 lids (69.23%) complete correction was identified. Conclusion: Both surgical techniques were performed easily and were found to be reliable, successful and anatomically acceptible . en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess en_US
dc.title Konjenital prozisde aponevroz katlaması ve aponevroz rezeksiyonu en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record