DSpace Repository

Mezun oldukları lise türlerine göre müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin başarı durumlarının incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Ece, Ahmet Serkan
dc.contributor.author Bilgin, Ahmet Süleyman
dc.date.accessioned 2016-08-29T11:43:22Z
dc.date.available 2016-08-29T11:43:22Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Ece, A. S. - Bilgin, A. S. (2007). Mezun oldukları lise türlerine göre müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin başarı durumlarının incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(14), 113–130 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4266
dc.description.abstract Bu araştırmada, Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’na kaynaklık eden öğrenciler, geldikleri lise türlerine göre “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri” (AGSL) ve “Diğer Liseler” olmak üzere iki grupta ele alınmış; öğrencilerin yetenek sınavı puanlarının ve lisans eğitimleri boyunca aldıkları alana yönelik derslerin başarı puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Veriler Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’na 2003 yılında giren öğrencilerin yetenek sınavında aldıkları puanlar ve lisans süreçleri boyunca alana yönelik derslerde aldıkları puanlardan oluşmaktadır. Elde edilen bu puanlar sonrasında öğrencilerin yetenek sınavında aldıkları puanlar ve lisans alan ders başarıları arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği Mann-Whitney U testi ile incelenmiştir. Öğrencilerin 1. ,2. , 3. ve 4.sınıf dersleri performans, performanskuram ve kuramsal dersler olarak üç ana grupta toplanmış ve alana yönelik derslerin incelemeleri bu üç ana grup üzerinden yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre; öğrencilerin özel yetenek sınav puanları ile geldikleri lise türlerine arasında ve geldikleri lise türlerine göre lisans eğitimi boyunca aldıkları alana yönelik derslerin hiç birinde anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject müzik eğitimi tr_TR
dc.subject lise türleri tr_TR
dc.subject müzik yetenek sınavları tr_TR
dc.title Mezun oldukları lise türlerine göre müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin başarı durumlarının incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative The examınatıon of achıevement of students at the department of musıcal educatıon by the types of hıgh school they graduated tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department AİBÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi tr_TR
dc.identifier.volume 8 tr_TR
dc.identifier.issue 14 tr_TR
dc.identifier.startpage 113 tr_TR
dc.identifier.endpage 130 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record