DSpace Repository

Teaching English in Early Childhood

Show simple item record

dc.contributor.author Özbek, Serap
dc.contributor.author Sığırtmaç, Ayperi
dc.date.accessioned 2016-08-31T17:11:54Z
dc.date.available 2016-08-31T17:11:54Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Sığrtmaç, A., Özbek, S. (2009). Teaching English in Early Childhood. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt. 10, Sayı. 1, 107-122 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4293
dc.description İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Nisan (2009). Cilt 10, Sayı. 1, 107-122 ss. tr_TR
dc.description.abstract Teaching English to young children at preschool, which is the first grade of the systematic education, is quite important in terms of developing some positive attitudes toward English. It is intended in this study to investigate the attitudes and interests of young children for English lessons. For this purpose, first they were observed using an observation form. Study was conducted at a nursery school in Bor, which serves thirty five children, thirteen of whom aged 4, eleven aged 5, and eleven aged 6. The study was restricted to choosing an English object related to the subjects and measuring their ability to say the English meaning of given objects. Considering that all the children had not known any English, a test wasn’t carried out beforehand. After the education, the data was analyzed using frequency distribution and percentage values. Consequently, based on evaluation of every child in an appropriate environment, following statistics results were obtained: 1. Saying: 66.6% for the age of 4, 86.1% for the age of 5, 78.72% for the age of 6, 2. Choosing: 74.1% for the age of 4, 93.5% for the age of 5, 84.4% for the age of 6. Sistemli eğitimin ilk aşaması olan okulöncesi eğitimle bireye verilecek Đngilizce eğitimi, temel eğitimden başlayarak, Đngilizceye karşı olumlu tutum geliştirilmesi, farklı dil ve kültürlerin farkına varılması, yabancı dil eğitiminin başlangıcını oluşturması açısından oldukça önemlidir. Örneklemi, Niğde iline bağlı Bor ilçesindeki MEB’na bağlı bağımsız bir anaokulunda eğitim alan 4 yaş gurubundan on üç, 5 yaş grubundan on bir ve 6 yaş grubundan on bir olmak üzere toplam otuz beş çocuk oluşturmaktadır. Çocukların Đngilizce eğitimi sırasında derse olan tutumları, ilgileri gözlenmiş ve gözlemler yarı yapılandırılmış gözlem formuna kaydedilmiştir. Çalışma, konulara göre verilen Đngilizce sözcüğün karşılığı olan nesneyi seçme ve verilen nesnenin Đngilizce karşılığını söyleme düzeylerini ölçme ile sınırlı tutulmuştur. Örneklemde yer alan çocukların hiçbiri başlangıçta Đngilizce bilmediği için ön test uygulanmamıştır. Eğitimden sonra son test uygulanarak, veriler frekans dağılımı ve yüzdelik değerler olarak çözümlenmiştir. Test, her çocuğa birebir uygulanarak elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; verilen nesnenin Đngilizce karşılığını söylemede başarı oranı; 4 yaş için %66.6, 5 yaş için %86.1, 6 yaş için %78.7 ve Đngilizce adı söylenilen nesnenin resmini gösterme başarı oranı; 4 yaş için %74.1, 5 yaş için %93.5, 6 yaş için %84.4 olduğu bulunmuştur. tr_TR
dc.language.iso eng tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Early childhood education tr_TR
dc.subject teaching English tr_TR
dc.subject language training tr_TR
dc.subject Okulöncesi eğitim tr_TR
dc.subject ingilizce eğitimi tr_TR
dc.subject dil eğitimi tr_TR
dc.title Teaching English in Early Childhood tr_TR
dc.title.alternative Okulöncesi dönemde ingilizce eğitimi tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, TOKİ Anaokulu - Niğde tr_TR
dc.contributor.authorID TR19475 tr_TR
dc.identifier.volume 10 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 107 tr_TR
dc.identifier.endpage 122 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record