DSpace Repository

Okul müdürlerinin denetim görevi

Show simple item record

dc.contributor.author Yılmaz, Kürşad
dc.date.accessioned 2016-09-01T10:18:45Z
dc.date.available 2016-09-01T10:18:45Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Yılmaz, K. (2009). Okul müdürlerinin denetim görevi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009/ Cilt. 10, Sayı. 1, 19-35 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4298
dc.description İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009. Cilt. 10, Sayı. 1, 19-35 ss. tr_TR
dc.description.abstract Denetim, örgütsel etkililik için vazgeçilmez bir süreçtir. Bütün örgütlerde olduğu gibi eğitim örgütlerinde de denetim çok önemli bir süreçtir. Son yıllarda okul müdürlerinin yapacakları denetim etkinliklerine artan bir şekilde önem verilmektedir. Bu önemin artmasında okul müdürlerinin rollerindeki değişmelerin büyük etkisi vardır. Artık okul müdürleri, teknik birer yönetici olmanın ötesinde birer öğretim lideri olarak algılanmaktadır. Bu algı okul müdürlerinden beklenen denetim etkinliklerinin önemini de artırmıştır. Bu anlamda bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin denetim görevleri ile ilgili kavramsal bir çözümleme yapmaktır. Bu amaçla denetim ve çağcıl denetim yaklaşımları ile ilgili alanyazın ve denetim ile ilgili yasal metinler incelenmiştir. Çalışmada okul müdürlerinin denetim görevi ve önemi ve denetim görevi ile ilgili diğer konular tartışılmış; okul müdürlerinin denetim görevi Türkiye’de okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve ilgili yasal durum etrafında açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, okul müdürlerinin denetim görevlerinin çok önemli bir hale geldiği ve okul müdürlerince mutlaka yerine getirilmesi gerektiği söylenebilir. Supervision by school administrators is becoming more and more important. The change in the roles of school administrators has a great effect on that increase. At present, school administrators are considered more than as technical directors, but as instructional leaders. This increased the importance of school administrators’ expected supervision acts. In this respect, the aim of this study is to make a conceptual analysis about school administrators’ supervision duties. For this reason, a literature review related with supervision and contemporary supervision approaches was done, and the official documents concerning supervision were examined. As a result, it can be said that school administrators’ supervision duties have become very important. And these duties must certainly be carried out by school administrators. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject supervision tr_TR
dc.subject school administrators tr_TR
dc.subject Turkish educational system tr_TR
dc.subject denetim tr_TR
dc.subject okul müdürleri tr_TR
dc.subject Türk eğitim sistemi tr_TR
dc.title Okul müdürlerinin denetim görevi tr_TR
dc.title.alternative Supervision duty of school principals tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR9804 tr_TR
dc.identifier.volume 10 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 19 tr_TR
dc.identifier.endpage 35 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record