DSpace Repository

Lineer cebir eğitimi üzerine

Show simple item record

dc.contributor.author Aydın, Sinan
dc.date.accessioned 2016-09-01T11:33:04Z
dc.date.available 2016-09-01T11:33:04Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Aydın, S. (2009). Lineer cebir eğitimi üzerine. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 10 Sayı:1. 93-105 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4303
dc.description İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt. 10, Sayı. 1. 93-105 ss. tr_TR
dc.description.abstract Lineer cebir üniversitelerin fen, matematik ve mühendislik alanlarında okutulan temel bir matematik dersidir. Genelde bölümlerin bir veya ikinci sınıflarında verilen bu dersin öğretilmesi ve öğrenilmesinde zaman zaman zorluklar yaşanabilmektedir. Lineer cebir’in kullanım ve uygulama alanının geniş olması matematik eğitimi çalışanları üzerinde bu alanda çok sayıda çalışma yapmaları için etkili olmuştur. Ancak ülkemizde bu dersin eğitimsel yönü üzerinde hemen hemen hiç bir çalışma yapılmadığı gibi Türkçe ders kitabı olarak yazılmış veya Türkçeye çevrilmiş kaynak sayısının çok az veya yetersiz olduğu söylenebilir. Bu çalışmada, lineer cebir öğretimi ve öğrenimi üzerine yapılmış çalışmaların incelenmesiyle bir genel durum tespiti yapılmaya çalışılmıştır. Lineer cebir üzerinde yapılan eğitim çalışmaları; a) lineer cebir tarihi, b) lineer cebirdeki formalizm sorunu ve lineer cebir’in daha iyi öğretilmesi ve öğrenilmesi için bilişsel esneklik olarak adlandırılan çalışmalar, c) lineer cebir – geometri ilişkisi, d) lineer cebir öğretimi ve öğreniminde teknoloji kullanımı başlıkları altında gruplandırılabilir. Matematik eğitimi çalışmaları, lineer cebir öğretimi ve öğreniminin bütün zorluklarının üstesinden gelebilmek için mucizevî bir türden çözüm getiremez. Bu çalışmalar bazen yeni sorulara, problemlere ve zorluklara yol açmakla birlikte, öğrencilerin öğrenme zorluklarına epistemolojik analizlerle ve deneysel öğretimlerle kısmi çözümler getirmiştir. Linear algebra is a basic course followed in mathematics, science, and engineering university departments. Generally, this course is taken in either the first or second year but there have been difficulties in teaching and learning. This type of active algebra has resulted in an increase in research by mathematics education researchers. But there is insufficient information on this subject in Turkish and therefore it has not been given any educational status. This paper aims to give a general overview of this subject in teaching and learning. These education studies can be considered quadruple: a) the history of linear algebra, b) formalism obstacles of linear algebra and cognitive flexibility to improve teaching and learning, c) the relation between linear algebra and geometry, d) using technology in the teaching and learning linear algebra.Mathematics education researchers cannot provide an absolute solution to overcome the teaching and learning difficulties of linear algebra. Epistemological analyses and experimental teaching have shown the learning difficulties. Given these results, further advice and assistance can be offered locally. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject lineer cebir tr_TR
dc.subject formalizm tr_TR
dc.subject bilişsel esneklik tr_TR
dc.subject geometri tr_TR
dc.subject teknoloji tr_TR
dc.subject vektör uzayı tr_TR
dc.subject temsil tr_TR
dc.subject linear algebra tr_TR
dc.subject formalism tr_TR
dc.subject cognitive flexibility tr_TR
dc.subject geometry tr_TR
dc.subject technology tr_TR
dc.subject vector space tr_TR
dc.subject representation tr_TR
dc.title Lineer cebir eğitimi üzerine tr_TR
dc.title.alternative On linear algebra education tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Yüzüncü Yıl University Faculty of Education tr_TR
dc.identifier.volume 10 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 93 tr_TR
dc.identifier.endpage 105 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record