DSpace Repository

Ergen saldırganlığında akademik yetkinlik inancı, akran baskısı ve sürekli kaygının rolü.

Show simple item record

dc.contributor.author Gündüz, Bülent
dc.contributor.author Çelikkaleli, Öner
dc.date.accessioned 2016-09-02T07:09:28Z
dc.date.available 2016-09-02T07:09:28Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Gündüz, B. Çelikkaleli, Ö. (2009). Ergen saldırganlığında akademik yetkinlik inancı, akran baskısı ve sürekli kaygının rolü. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt. 10, Sayı. 2, 19-38 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4306
dc.description İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009. Cilt. 10, Sayı. 2, 19-38 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, ergenlerin akademik yetkinlik inançlarının, akran baskılarının ve sürekli kaygılarının saldırganlıklarını yordayıp yordamadığını incelemektir. Bu amaçla farklı lise türlerine devam eden 231 ergenden veri toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Saldırganlık Ölçeği, Akademik Yetkinlik Beklentisi Ölçeği, Akran Baskısı Ölçeği ve Sürekli Kaygı Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde korelasyon katsayısı ve aşamalı çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular göre; erkek ergenlerin saldırganlıklarını yordamada en önemli katkının sırasıyla akran baskısı ve akademik yetkinlik inancı değişkenlerinden geldiği; buna karşın kızlarda ise akademik yetkinlik inancı, sürekli kaygı ve akran baskısının yordayıcı etkisinin olduğu görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this research is to investigate whether adolescents’ academic self-efficacy beliefs, peer pressure, and trait anxiety predict their agressiveness or not. For this aim ,the data was collected from 231 adolescents who were students in different high schools in Turkey. In this research, the data was collected with The Scale of Agressiveness, Academic Self-efficacy Scale, The Scale of Peer Pressure and Trait Anxiety Inventory. To analyse the data, correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis were used. According to the findings, while the most important predictors of the male adolescents’aggresiveness were peer presure and academic self-efficacy belief, the most important predictors of the female adolescents’aggresiveness were academic self-efficacy belief, trait anxiety and peer presure. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Agressiveness tr_TR
dc.subject Academic efficacy tr_TR
dc.subject Peer pressure and anxiety tr_TR
dc.subject Saldırganlık tr_TR
dc.subject Akademik yetkinlik tr_TR
dc.subject Akran baskısı tr_TR
dc.subject Kaygı tr_TR
dc.title Ergen saldırganlığında akademik yetkinlik inancı, akran baskısı ve sürekli kaygının rolü. tr_TR
dc.title.alternative The role of academic efficacy belief, peer pressure and trait anxiety on adolescent aggressiveness tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR16417 tr_TR
dc.contributor.authorID TR136043 tr_TR
dc.identifier.volume 10 tr_TR
dc.identifier.issue 2 tr_TR
dc.identifier.startpage 19 tr_TR
dc.identifier.endpage 38 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record