DSpace Repository

Giant Concha Bullosa Pyocele: An Unusual Cause of Rapidly Developing Nasal Obstruction

Show simple item record

dc.contributor.author Toplu, Yuksel
dc.contributor.author Bayındır, Tuba
dc.contributor.author Gullu, Serdar
dc.contributor.author Karatas, Erkan
dc.contributor.author Kızılay, Ahmet
dc.date.accessioned 2014-08-01T06:38:29Z
dc.date.available 2014-08-01T06:38:29Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Yuksel Toplu, Tuba Bayindir, Serdar Gullu, Erkan Karatas, Ahmet Kizilay.(2014). Açık Dergisi Sistemleri (ADS) İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.2014:21(2):151-3 tr_TR
dc.identifier.uri http://www.totmdergisi.org/articles/2014/volume21/issue2/2014_21_2_13.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/43
dc.description İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014. tr_TR
dc.description.abstract Concha bullosa pyocele is an uncommon intranasal disorder and appears when concha bullosa becomes infected. In this pathology, middle concha may become expanded and can compress surrounding tissues. If it is not appropriately treated with the necessray surgical method, this pathology may lead to intracranial and orbital complications. In this paper, we would like to report a case of giant concha bullosa pyocele which has lead to nasal obstruction and headache for two months. The resection of the lateral wall of concha bullosa was performed by transnasal endoscopic procedure. No complications were seen during or after the operation. There were no complaints reported by the patient at the follow-up period and the control endoscopic nasal examination was completely normal. The study aims to provide a consciousness of concha bullosa pyocele in the diferential diagnosis of patients with rapidly developing nasal obstruction and headache. tr_TR
dc.description.abstract Konka bülloza piyoseli nadir görülen bir hastalıktır ve konka bülloza enfeksiyonu sonucunda gelişir. Bu hastalıkta bülloz konka genişleyebilir ve çevre dokulara bası yapabilir. Tedavisi yapılmazsa orbital ve intrakranial komplikasyonlara sebep olabilir. Biz bu yazıda 2 aydır burun tıkanıklığı ve başağrısına sebep olan dev konka bülloza piyoselli bir olguyu sunduk. Burun içi endoskopik yaklaşımla konka büllozanın dış yan duvarını çıkardık. Ameliyat sırasında ve sonrasında herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Kontrol muayenelerinde herhangi bir şikayeti olmayan hastanın endoskopik muayenesi de tamamen normal saptandı. Bu olgu, hızlı gelişen burun tıkanıklığı ve başağrısı şikayeti olan hastalarda ayırıcı tanıda konka bülloza piyoseline de dikkat çekmek için sunuldu. tr_TR
dc.language.iso eng tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.subject Konka Bülloza tr_TR
dc.subject Piyosel tr_TR
dc.subject Piyosel; Cerrahi tr_TR
dc.subject Concha Bullosa tr_TR
dc.subject Pyocel; Surgery tr_TR
dc.title Giant Concha Bullosa Pyocele: An Unusual Cause of Rapidly Developing Nasal Obstruction tr_TR
dc.title.alternative Dev Konka Bülloza Piyoseli: Hızlı Gelişen Burun Tıkanıklığının Çok Nadir Bir Sebebi tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record