DSpace Repository

10. sınıf çözünürlük konusunda oluşturmacı öğrenme yaklaşımına dayalı gurup çalışmalarının kullanılması

Show simple item record

dc.contributor.author Yanpar, Tuğba
dc.contributor.author Hazer, Baki
dc.contributor.author Arslan, Ali
dc.date.accessioned 2021-12-16T14:32:13Z
dc.date.available 2021-12-16T14:32:13Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation YANPAR T,HAZER B,ARSLAN A (2006). 10. sınıf çözünürlük konusunda oluşturmacı öğrenme yaklaşımına dayalı gurup çalışmalarının kullanılması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 113 - 122. en_US
dc.identifier.uri https://app.trdizin.gov.tr/makale/TnpNeE5UazU/10-sinif-cozunurluk-konusunda-olusturmaci-ogrenme-yaklasimina-dayali-gurup-calismalarinin-kullanilmasi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/44424
dc.description.abstract Öz:Bu çalışmanın amacı, oluşturmacı yaklaşıma dayalı grup aktivitelerinin etkilerini göstermektir. Bu araştırma 2001- 2002 öğretim yılı, güz döneminde Kdz. Ereğli Anadolu Lisesinde okuyan 58 öğrenci üzerinde yapılan deneysel çalışmadır. Deney grubunda oluşturmacılık temelli grup aktiviteleri, kontrol grubunda geleneksel yöntem kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, bilişsel becerilerini ölçebilmek için ön ve son testler, duyuşsal algılamalarını belirlemek için açık uçlu sorular sorulmuştur. Bu çalışma grup çalışmalarının kullanıldığı sınıftaki öğrenci başarısının, geleneksel öğretim yönteminin kullanıldığı gruptaki öğrenci başarısından daha yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin oluşturmacılık temelli grup aktivitelerini algılamalarının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title 10. sınıf çözünürlük konusunda oluşturmacı öğrenme yaklaşımına dayalı gurup çalışmalarının kullanılması en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record