DSpace Repository

Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin Bakış Açısıyla Okul Müdürlerinin 21. Yüzyıl Becerileri

Show simple item record

dc.contributor.author DEMİRTAŞ, Hasan
dc.contributor.author ÇEVİK, Abdullah
dc.date.accessioned 2021-12-17T07:39:35Z
dc.date.available 2021-12-17T07:39:35Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Çevik, A. & Demirtaş, H. (2021). Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin Bakış Açısıyla Okul Müdürlerinin 21. Yüzyıl Becerileri . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 1512-1543 . DOI: 10.17679/inuefd.960126. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/44441
dc.description.abstract Öz Bu araştırmanın amacı öğretmen ve okul müdürlerinin görüşlerine göre okul müdürlerinin 21. Yüzyıl beceri düzeylerinin belirlenmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim desenine göre yürütülen araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş ilinde görev yapan 18 öğretmen ve 11 okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanan veriler içerik analizi tekniği kullanılarak deşifre edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; okul müdürlerinin öğrenme ve yenilenme becerileri altında yer alan problem çözme becerilerinin yüksek, mesleki ve kişisel yönden kendini geliştirme düzeylerinin ise düşük olduğu görülmüştür. Bunun yanında okul müdürlerinin etkili iletişim kurabildikleri ancak bu iletişim becerilerini, öğretmenleri iş birliğine yönlendirici takım çalışması doğrultusunda kullanamadıkları görülmüştür. Okul müdürlerinin yaşam ve kariyer becerileri altında yer alan esneklik ve uyum konusunda değişime ayak uydurabildikleri ancak aynı beceri altında yer alan değişimi yönetme ve zaman yönetimi noktasında eksikliklerinin olduğu görülmüştür. Okul müdürlerinin öğretmen görüşlerine göre liderlikten ziyade yöneticilik özellikleri gösterdikleri ve süreçten çok sonuca odaklandıkları görülmüştür. Son olarak okul müdürlerinin bilgi, medya ve iletişim teknolojileri becerilerinin de öğretmen ve kendi görüşlerine göre yeterli düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin Bakış Açısıyla Okul Müdürlerinin 21. Yüzyıl Becerileri en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record