DSpace Repository

“Eğitim yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlikleri ölçeğinin” geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması

Show simple item record

dc.contributor.author Banoğlu, Köksal
dc.date.accessioned 2016-09-20T10:46:12Z
dc.date.available 2016-09-20T10:46:12Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Banoğlu, K. (2012). “Eğitim yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlikleri ölçeğinin” geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:13, Sayı:3, 43-65 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4449
dc.description İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (2012). Cilt:13, Sayı:3, 43-65 ss. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this paper is to develop a multiple item scale for measuring technology leadership competencies of educational administrators. The population of the study was formed by 127 school principals in Maltepe and Kadikoy districts in Istanbul. To obtain content validity, expert panel was made of 6 academics and 1 local information and computer technologies (ICT) coordinator and experts reviewed and rated the 56-items draft scale in terms of the relevance of each item with respect to study purpose (CVI=0.708). The exploratory factor analysis (EFA) revealed that the measurement model accounted for 65.35% of total variance and factor loadings ranged between .522 and .838 (KMO=.899, p<.001). Based on the model fit and modification indices, three alternative models were constructed thus it was found that 32- items five-factor structure (Model-4) was the best-fitting model (x2=645.527; x2/df= 1.416; CFI=.913; NFI=.759; RMSEA=.057). In the predictive validity study, the areas under the ROC curve for the entire scale were found to be 0.745 and .712, suggesting cut-off point of 121.500 and 123.500 for total score. Overall internal consistency reliability of the scale was found to be .943 with subscales ranging from .939 -.941. The split-half reliability was found to be 0.735. The values of item-total correlation ranged from .449 to .675. tr_TR
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı eğitim yöneticilerinin sahip olduğu teknoloji liderliği yeterliklerini ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’un Maltepe ve Kadıköy ilçelerinde görev yapan 127 okul müdürü oluşturmaktadır. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonuçları ölçme aracının toplam varyansın %65.35’ini açıkladığını ve madde faktör yüklerinin .522 ile .838 arasında değiştiğini göstermiştir (KMO=.899, p<.001). Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) düzeltme önerilerine bağlı olarak AFA modeline ek olarak üç alternatif ölçme modeli daha oluşturulmuş ve dört modele uyum indeksleri incelenerek, en iyi model-veri uyumuna sahip model tespit edilmiştir (x2 =645.527; x2 /sd= 1.416; CFI=.913; NFI=.759; RMSEA=.057). Ölçme aracının yordama geçerliğini analiz edebilmek için ROC eğrisi analizi uygulanmış ve geliştirilen ölçme modelinin müdürlerin bilgisayar ve internet kullanım sürelerini % 72.2 ve %68.8 duyarlılıkla yordayabildiği görülmüştür. Ölçme aracının genel faktör iç tutarlık güvenirlik katsayısının (Cronbach Alpha) .943, iki yarı güvenirlik katsayısının .898 ve .914 olduğu, madde-toplam ayırt edicilik indeksinin .449-.675 aralığında değiştiği belirlenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Teknoloji liderliği tr_TR
dc.subject Liderlik yeterlikleri tr_TR
dc.subject Ölçek geliştirme tr_TR
dc.subject ROC eğrisi tr_TR
dc.subject Technology leadership tr_TR
dc.subject Leadership competencies tr_TR
dc.subject Scale development tr_TR
dc.subject ROC curve tr_TR
dc.title “Eğitim yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlikleri ölçeğinin” geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması tr_TR
dc.title.alternative Technology leadership competencies scale for educational administrators: development, validity and reliability study tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Maltepe Halit Armay Anadolu Sağlık Meslek Lisesi tr_TR
dc.identifier.volume 13 tr_TR
dc.identifier.issue 3 tr_TR
dc.identifier.startpage 43 tr_TR
dc.identifier.endpage 65 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record