DSpace Repository

Liseyi terk eden öğrencilerin tecrübelerine göre okul terki

Show simple item record

dc.contributor.author Bayhan, Güzide
dc.contributor.author Dalgıç, Gülay
dc.date.accessioned 2016-09-20T11:21:17Z
dc.date.available 2016-09-20T11:21:17Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Bayhan, G. Dalgıç, G. (2012). Liseyi terk eden öğrencilerin tecrübelerine göre okul terki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:13, Sayı:3, 107-130 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4452
dc.description İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (2012). Cilt:13, Sayı:3, 107-130 ss. tr_TR
dc.description.abstract School dropout is an ongoing problem in Turkish Education System. While the existing studies on dropout in Turkey focus on reasons and intervention models of dropout in the primary school level of compulsory education, there is a shortage of research scrutinizing the dropout phenomenon in high school level. This study aims to determine the reasons of high school dropout from the perspectives of high school students who drop out of high school. The study is based on a qualitative research model, which is completed by a phenomenological approach. The study group is composed of 25 high school leavers who continue apprenticeship training in Vocational Training Centers in 2011-2012 in the four districts (Gölcük, Körfez, İzmit, Gebze) of Kocaeli. The participants were chosen by employing purposive sampling methods. Data were collected using semi-structured interviews, and content analysis was used in data analysis. Restricted by the experiences of participants, the reasons behind high school dropout were determined as academic failure, unwillingness and dislike of school, discipline and health problems. The study also strongly emphasizes the effects of students’ relationships with their friends, teachers-administrators and families on the process of giving the decision to leave school. tr_TR
dc.description.abstract Devamsızlık ve Okulu Terk Riski Durum Saptaması ve İhtiyaç Analizi Araştırma Raporu’nda Türkiye‘de ve birçok ülkede okul terki ve devamsızlığın eğitim sisteminde büyük bir problem olarak görüldüğü belirtilmektedir (Öge, 2009). Bu konuda Türkiye’de var olan çalışmalar zorunlu eğitim kapsamına giren ilköğretim düzeyindeki terk nedenleri ve müdahale yöntemleri üzerinde yoğunlaşırken, lise terk sorunsalı üzerine araştırma eksikliği bulunmaktadır. Bu araştırmada liseyi terk etmiş öğrencilerin algılarına göre, liseyi terk etme nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modeline dayanan nitel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 öğretim yılında Kocaeli’nde 4 ilçede (Gölcük, Körfez, İzmit, Gebze) bulunan Mesleki Eğitim Merkezlerinde çıraklık eğitimi alan ve liseyi terk etmiş 25 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak yüz yüze görüşme tekniği kullanılmış ve veri analizi aşamasında veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma katılımcılarının deneyimleriyle sınırlı olarak araştırma sonuçları lise düzeyinde okul terk nedenlerinin akademik başarısızlık, isteksizlik ve okulu sevmeme, devamsızlık, disiplin problemleri ve sağlık problemleri olduğunu göstermektedir. Çalışmada ayrıca öğrencilerin devamsızlık ve okul terklerinde arkadaş, aile ve öğretmen-yönetici etkisi vurgulanmaktadır. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Okul terki tr_TR
dc.subject Lise öğrencileri tr_TR
dc.subject Devamsızlık tr_TR
dc.subject School dropout tr_TR
dc.subject High school students tr_TR
dc.subject Absenteeism tr_TR
dc.title Liseyi terk eden öğrencilerin tecrübelerine göre okul terki tr_TR
dc.title.alternative School dropout according to the views of high school leavers tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department MEB Feneryolu Halk Eğitimi Merkezi, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR122202 tr_TR
dc.identifier.volume 13 tr_TR
dc.identifier.issue 3 tr_TR
dc.identifier.startpage 107 tr_TR
dc.identifier.endpage 130 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record