DSpace Repository

Ağ tabanlı ve geleneksel ev ödevlerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisinin karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author Gök, Tolga
dc.date.accessioned 2016-09-22T07:11:02Z
dc.date.available 2016-09-22T07:11:02Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Gök, T. (2013). Ağ tabanlı ve geleneksel ev ödevlerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisinin karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:14, Sayı:1, 31-51 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4466
dc.description İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (2013). Cilt:14, Sayı:1, 31-51 ss. tr_TR
dc.description.abstract Web-based homework is a rapidly growing educational use of the Internet. In this study, the effects on the students’ achievements of the web-based homework with pen-based homework were compared. According to pretest-posttest control group design, the study was applied to experimental and control groups during two semesters. Students included in the experimental group were conducted their homework on LON-CAPA (The Learning Online Network with a Computer-Assisted Personalized Approach). Students included in the control group were performed their homework on pen-paper. The achievements of the students in the groups were evaluated not also their homework results but also their exam scores. According to results obtained from the study, it was found that the homework results of the experimental group were higher than the homework results of the control group. When the exam scores of the groups were examined, it was found that the results of the groups were found nearly equal. When the results of the study were generally evaluated, it could be said that the homework performances of the students in the experimental group did not represent their success and the web-based homework system wasn’t provide a contribution on students’ achievement. tr_TR
dc.description.abstract Eğitim ve öğretimde internetin yaygın kullanımı ağ tabanlı ödev sistemlerinin yaygınlaşmasına yol açmıştır. Bu çalışmada ağ tabanlı ve geleneksel ev ödevlerinin öğrencilerin başarısı üzerindeki etkileri karşılaştırılmıştır. Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu deney desenine göre iki dönem süresince deney ve kontrol gruplarına uygulanmıştır. Deney gruplarında yer alan öğrenciler ödevlerini ağ üzerinden LON-CAPA (The Learning Online Network with a Computer-Assisted Personalized Approach) programı yardımıyla yaparken kontrol gruplarında yer alan öğrenciler ödevlerini geleneksel ev ödevi olarak yapmışlardır. Gruplarda yer alan öğrencilerin başarısı sadece ödevler ile değil aynı zamanda öğrencilerin sınav performansları da karşılaştırılarak incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre deney gruplarında yer alan öğrencilerin ödev performansı kontrol gruplarında yer alan öğrencilere göre yüksek bulunmuştur. Grupların sınav sonuçları incelendiğinde ise sonuçların birbirine yakın olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiği zaman, deney gruplarında yer alan öğrencilerin ödev performanslarının gerçek başarıyı yansıtmadığı ve ağ tabanlı ev ödevlerin öğrencilerin başarısına olumlu bir katkı sağlamadığı bulunmuştur. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Ağ tabanlı ev ödevi tr_TR
dc.subject Eğitim teknolojisi tr_TR
dc.subject Geleneksel ev ödevi tr_TR
dc.subject Ölçme ve değerlendirme tr_TR
dc.subject Assessment and evaluation tr_TR
dc.subject Educational technologies tr_TR
dc.subject Paper-based homework tr_TR
dc.subject Web-based homework tr_TR
dc.title Ağ tabanlı ve geleneksel ev ödevlerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisinin karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Comparison of the effects of web-based and paper-based homework on students’ achievements tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR142617 tr_TR
dc.identifier.volume 14 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 31 tr_TR
dc.identifier.endpage 51 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record