DSpace Repository

Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgisi öz-yeterliklerine ilişkin algı düzeyleri

Show simple item record

dc.contributor.author Gömleksiz, Mehmet Nuri
dc.contributor.author Fidan, Emine Kübra
dc.date.accessioned 2016-09-22T07:36:49Z
dc.date.available 2016-09-22T07:36:49Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Gömleksiz, M. N. Fidan, E. K. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgisi öz-yeterliklerine ilişkin algı düzeyleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:14, Sayı:1, 87-113 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4470
dc.description İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (2013). Cilt:14, Sayı:1, 87-113 ss. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to assess self-efficacy perception levels of prospective classroom teachers toward technological pedagogical content knowledge. Study group consisted of classroom prospective teachers enrolled at Fırat, Cumhuriyet, Ağrı İbrahim Çeçen, Erciyes, Erzincan, Karadeniz Technic and Adıyaman Universities in 2011-2012 academic year. Web Pedagogical Content Knowledge scale, developed by Schmidt and others (2009) and adapted into Turkish by Öztürk and Horzum (2011) was used as the data collection tool in the study. The scale was administered on 628 (349 female and 279 male) prospective teachers. Independent groups t test and one way ANOVA were used to analyze the data. Research results reveal that prospective classroom teachers’ self-efficacy perception levels toward technological pedagogical content knowledge differed in terms of gender. But their self-efficacy perception levels did not differ in terms of university variable. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgisi öz-yeterliklerine ilişkin algı düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Fırat Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Schmidt ve diğerleri (2009) tarafından geliştirilen, Öztürk ve Horzum (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 349 kadın ve 279 erkek olmak üzere toplam 628 öğretmen adayına uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgisi öz-yeterlik algılarının cinsiyetlerine göre değişmediği, ancak üniversite değişkenine göre değiştiği belirlenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Teknolojik pedagojik içerik bilgisi ölçeği tr_TR
dc.subject Teknolojik pedagojik içerik bilgisi tr_TR
dc.subject Öğretmen adayı tr_TR
dc.subject Sınıf öğretmeni tr_TR
dc.subject Technological pedagogical content knowledge tr_TR
dc.subject Technological pedagogical content knowledge survey tr_TR
dc.subject Teacher candidates tr_TR
dc.subject Classroom teacher tr_TR
dc.title Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgisi öz-yeterliklerine ilişkin algı düzeyleri tr_TR
dc.title.alternative Self-efficacy perception levels of prospective classroom teachers toward technological pedagogical content knowledge tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Erciyes Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu tr_TR
dc.contributor.authorID TR147800 tr_TR
dc.contributor.authorID TR119101 tr_TR
dc.identifier.volume 14 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 87 tr_TR
dc.identifier.endpage 113 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record