DSpace Repository

Browsing İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi by Title

Browsing İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi by Title

Sort by: Order: Results:

 • Akyol, Arslan (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  İnsanoğlunun dünyanın bütün coğrafyalarında çok eski zamanlardan bu yana çevresindeki doğal malzemeleri kullanarak çalgı yaptığı bilinmektedir. Asya’dan Afrika’ya çok geniş bir coğrafyada görülen, doğada çeşitli formlarda ...
 • Sekman, Aziz (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Kant 18. yüzyıl Aydınlanma Dönemin en önemli düşünürüdür. Bu çalışmamızda, başlıkta da anlaşıldığı gibi Kant’ın Ahlak Delili ve bu delilin temellendirme meselesi tartışılacaktır. Kant kendinden önceki filozoflardan farklı ...
 • Kahyaoğlu, Yılmaz (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Bir çalgıyı görsel olarak tanımanın ve teknik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmanın yanında çalgının nasıl icra edildiği ve bu icranın nasıl öğretilebileceği konusu, müzik eğitiminin en önemli sorunlarındandır. Çalgı ...
 • Kahyaoğlu, Yılmaz (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Bu çalışmada Türk müziğinin önemli sazlarından biri olan kanun sazının çalış teknikleri, Betimsel bir modelle ve tarama yöntemiyle yürütülerek araştırılmıştır. Kanun sazının öğretiminde, üstün bir kanun icrası için gerekli ...
 • Göğebakan, Yüksel (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Toplumun ekonomik ve politik yaşantılarının yapılanması ile içinde taşımış olduğu teknolojik imkanları ve kültürel/sosyal eğilimlerini yansıtan çevre, toplumların yaşanmışlıkları hakkında önemli ipuçları verirken aynı zamanda ...
 • Koca, Binnaz (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Kavramsal Sanat 1960'larda sanatın anlatım dilini alışageldik anlatımının dışına çıkartır. Fetişleştirilmiş olan sanat nesnesini artık meta olmaktan kurtararak sanatın düşünsel bir süreç olduğunu söyler. Kavramsal sanatta ...
 • Yahya Kaçar, Gülçin (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Bu bildiride, Türk kültürünün önemli iki san’at dalı olan Klasik Türk Mûsikîsinin ve Klasik Türk Edebiyatının tarihî süreç içerisinde birbirlerini nasıl etkiledikleri üzerinde durulmuştur. Şairlere, sultanlara, mutasavvıflara ...
 • Kahyaoğlu, Yılmaz (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Bu çalışmada Klasik Türk Müziğinde saz müziğinin yeri ve önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Betimsel bir modelle ve belgesel tarama yöntemi ile ele alınan bu çalışmadan çıkan sonuçlara göre; ülkemizde sözlü müziğe daha ...
 • Ayangil, Ruhi (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Başlıkta yer alan ibâre, iki temel sorunsalı, a) adlandırma/ kavramlaştırma (terminoloji) ve b) sınıflandırmayı işâret etmektedir. Bildiride, bu iki sorunsal üzerinde durularak, Türk makam müziği konuları ve çalgılarına ...
 • Alcan, Raci; Haşhaş, Sinan (İnönü Üniversitesi, 2016)
  TRT Erzurum Radyosu; kuruluş tarihi olan 1960 yılından günümüze kadar geçen süreçte Türk halk müziği (THM) için önemli çalışmaların yapıldığı bir kurum olarak yöre için önemli bir değere sahiptir. TRT Erzurum Radyosu ...
 • Koçer Fedorean, Aslı (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Bu çalışmada öncelikle keman eğitiminin tarihçesinden kısaca bahsedilmiş daha sonra farklı ülkelerdeki keman ekolleri incelenmiştir. Bu ekoller arasında özellikle Rus keman ekolü üzerinde durulmuştur. Rus keman ekolünün ...
 • İmik, Ünal; Haşhaş, Sinan (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Görsel ve işitsel medya araçlarının müzik öğretimi/öğrenimi alanında etkin bir şekilde kullanımı, her geçen gün önemini arttıran bir gelişim sergilemektedir. Bu durum, hemen her alanda etkin bir şekilde kullanılan görsel ...
 • Umay, Zeki (İnönü Üniversitesi, 2015)
  Mithat Şen resminde bedenin göstergelerinden oluşan figür, sürekli yinelenen, bölünmeler ve parçalanmalardan oluşan bir düzenin karşılığı olur çoğu zaman. Bu düzenin önemli bir elemanı olan beden her bir resimde yeniden ...
 • Oyan, Selin; Sağlamtimur, Baybars (İnönü Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışmada, müziğin insanlar ve çeşitli canlılar üzerine etkileri ile müzikle tedavi konusuna değinilmiştir. Müziğin insanlar üzerinde bilinen etkilerinin yanı sıra, daha az bilinen hayvanlar üzerindeki etkilerinin de ...
 • İmik, Ünal; Dönmez, Yağmur Eylül (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  İnsanoğlu, duygularını ifade ederken, sanat olarak adlandırdığımız çok çeşitli anlatım biçimlerini kullana gelmiştir. Müzik sanatı da, bu ifade biçimlerinin en çok tercih edilenlerinden biri olmuştur. Bu sebepledir ...
 • Batur Çay, Meral (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Sanatsal gelişim toplumsal yapının gelişimiyle ilişkilidir. Sanatçılar yaşadıkları toplumlardan ayrı düşünülemezler. Birey olarak içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olan sanatçı, toplumun vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu ...
 • Poyraz, Mine (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Pişmiş seramik malzeme, bünyesi gereği yeniden kullanılamayan, depolanması, yok edilmesi ya da geri dönüştürülmesi zor, geri dönüşüm uygulamaları arasında yer almaktadır. Seramik kaplama bünyelerine pişmiş katı atıkların ...
 • Akdağlı, Serpil; Eyigör Pelikoğlu, Fevziye (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Hayatı anlamlandıran sanatın kendi anlamı, hayatla iç içe oluşu ile alakalıdır. Sanatta tek bir idealden söz edilemeyeceği gibi, her durum, her nesne, hayatın içinde olan her şey sanatın konusu olabilmekte, sanatçısıyla ...
 • Polat, Sibel (İnönü üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2018)
  Bu araştırma, hicâz makamı dizisi kullanılarak oluşturulan “Polat Ses Egzersizleri” ile bireylere kazandırılması hedeflenen Ses Eğitiminin Temel Ögeleri ve Çeşitli Söyleme Tekniklerine ilişkin kazanımların devinişsel ...
 • Feyzioğlu, Nesrin (İnönü Üniversitesi, 2016)
  Bu makale, bestekâr Alâeddin Yavaşca’nın husûsiyle şarkı formundaki bestelerinden birini esas alarak gelenek bağlamında, başlıkta zikr edilen açılardan ele alıp incelemeyi hedeflemektedir. Beste söz konusu olduğu vakit, ...