DSpace Repository

Türkiye’de üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin politika ve uygulamalar

Show simple item record

dc.contributor.author Özmen, Fatma
dc.contributor.author Kömürlü, Fatih
dc.date.accessioned 2016-09-22T10:52:12Z
dc.date.available 2016-09-22T10:52:12Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Özmen, F. Kömürlü, F. (2013). Türkiye’de üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin politika ve uygulamalar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:14, Sayı:2, 35-56 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4475
dc.description İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (2013). Cilt:14, Sayı:2, 35-56 ss. tr_TR
dc.description.abstract The gifted and talented individuals, who can use and generate new knowledge and can contribute to the new science and technology, has been the most important tenets of the countries in today’s global and competitive World. The survival and advancements of nations may be achieved by generating and utilizing new knowledge towards innovative products and services which will ensure the competitiveness of the nations. In this context, diagnosing and educating the gifted and talented children who constitute only two percent of the population, bears great importance. In the past, our country was one of the most prominent countries in the world for the education of gifted and talented children and took a place in the history via educated people. This study, based on the literature review, aimed to examine the policies and implementations and to put forward the current situation towards the education of gifted and talented students in Turkey. Along with the obtained results, some recommendations were developed. Differentiated and versatile programs should be developed in order to meet the needs of the gifted/talented students, the existing programs should be improved, evaluation activities should be enhanced in order to detect the problems and to tackle them, the quality and quantity of the trainers should be increased, and the legal arrangements should be made. tr_TR
dc.description.abstract Küreselleşen ve rekabetin her düzeyde hissedildiği günümüz dünyasında, hızla gelişen bilim ve teknolojiyi takip edecek, kullanacak ve geliştirecek üstün zekâlı/yetenekli bireyler, ülkelerin en önemli hazineleri haline gelmiştir. Ulusların varlıklarını devam ettirebilmesi ve ilerlemesi, yeni bilgi üretme ve bu bilgiyi yenilikçi ve rekabet avantajı sağlayan ürün ve hizmete dönüştürmekle mümkündür. Bu kapsamda, toplam nüfus içinde genellikle yüzde iki gibi küçük bir oranı oluşturan üstün zekâlı/yetenekli bireylerin tanılanması ve eğitilmesi büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz geçmişte üstün zekâlıların-yeteneklilerin eğitimi konusunda dünyada en önde gelen ülkelerden birisi olmuş ve yetiştirdiği insanlar ile tarihte iz bırakmıştır. Bu çalışma, literatür bilgisine dayalı olarak, ülkemizdeki üstün zekâlı-yeteneklilerin eğitimi konusundaki politikaları irdelemek ve mevcut durumu ortaya koymak amacı ile gerçekleştirilmiştir. Varılan sonuçlar çerçevesinde, üstün zekalı/yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarına yanıt verecek farklılaştırılmış ve esneklik gösteren programlar geliştirilmesi, mevcut programların iyileştirilmesi, sorunların belirlenmesi ve üstesinden gelinmesi yönünde değerlendirme etkinliklerine önem verilmesi, yetiştirici kadrolarının desteklenmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması yönünde birtakım önerilere yer verilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Üstün zekâlı-yetenekli öğrenciler tr_TR
dc.subject Eğitim politikaları tr_TR
dc.subject Gelişme tr_TR
dc.subject Okullar tr_TR
dc.subject Öğretmenler tr_TR
dc.subject Gifted and talented students tr_TR
dc.subject Education policies tr_TR
dc.subject İmprovement tr_TR
dc.subject Schools tr_TR
dc.subject Teachers tr_TR
dc.title Türkiye’de üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin politika ve uygulamalar tr_TR
dc.title.alternative Education policies and practices towards gifted and talented students in Turkey tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi tr_TR
dc.identifier.volume 14 tr_TR
dc.identifier.issue 2 tr_TR
dc.identifier.startpage 35 tr_TR
dc.identifier.endpage 56 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record