DSpace Repository

Türkçe uzaktan eğitim araştırmalarının incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Horzum, Mehmet Barış
dc.contributor.author Özkaya, Mehmet
dc.contributor.author Demirci, Muammer
dc.contributor.author Alpaslan, Muhammed
dc.date.accessioned 2016-09-22T11:39:59Z
dc.date.available 2016-09-22T11:39:59Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Horzum, M. B. Özkaya, M. Demirci, M. Alpaslan, M. (2013). Türkçe uzaktan eğitim araştırmalarının incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: 14, Sayı:2, 79-100 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4481
dc.description İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (2013). Cilt: 14, Sayı:2, 79-100 ss. tr_TR
dc.description.abstract This research was conducted to reveal current status of Turkish distance education studies, the research issues covered and limitation they had. Within the scope of the study, 35 articles were reviewed which are available for full text from 14 journals during January 2005 to March 2011. The results of the study showed that there are a few research conducted with respect to Turkish distance education literature. Turkish distance education studies mostly consist of literature reviews and quantitative studies. Distance education studies that are included in the work of researchers who stand out in different areas. In these studies satisfaction, achievement and attitude appear as important variables. Comparative researches still seem to used. All this reveals the need for a journal in Turkish distance education. tr_TR
dc.description.abstract Bu araştırma Türkçe uzaktan eğitim araştırmalarının mevcut durumunu, araştırmalarda değinilen konuların neler olduğunu, yöntem olarak neler kullanıldığını ve hangi sınırlılıklara sahip olduğunu ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 2005-2011 (Mart) yılları arasında incelenen 14 dergiden tam metin erişimi olan 35 makale araştırma kapsamında incelenmiştir. İnceleme sonucunda Türkçe uzaktan eğitim çalışmalarının sayısının azlığı göze çarpmaktadır. Türkçe uzaktan eğitim araştırmalarında literatür taraması ve nicel çalışmaların daha çok olduğu görülmektedir. Uzaktan eğitim çalışmalarının eğitim teknolojisi alanının yanında farklı alan uzmanlarının çalışmalarını da içerdiği göze çarpmaktadır. Araştırmalarda doyum, başarı ve tutum önemli değişkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmalarda karşılaştırmalı çalışmalar göze çarpmaktadır. Türkçe uzaktan eğitim konusunda bir dergiye ihtiyaç olduğu görülmektedir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Uzaktan eğitim tr_TR
dc.subject Uzaktan eğitim araştırmaları tr_TR
dc.subject Türkçe uzaktan eğitim alanı yazınındaki güncel eğilimler tr_TR
dc.subject Distance education tr_TR
dc.subject Distance education research tr_TR
dc.subject Current trends in Turkish distance education tr_TR
dc.title Türkçe uzaktan eğitim araştırmalarının incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Review of turkish distance education research tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fatih Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı tr_TR
dc.contributor.authorID TR58388 tr_TR
dc.contributor.authorID TR44183 tr_TR
dc.identifier.volume 14 tr_TR
dc.identifier.issue 2 tr_TR
dc.identifier.startpage 79 tr_TR
dc.identifier.endpage 100 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record