DSpace Repository

İl eğitim denetmenlerinin iş doyumu

Show simple item record

dc.contributor.author Kış, Ali
dc.date.accessioned 2016-09-26T07:17:52Z
dc.date.available 2016-09-26T07:17:52Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Kış, A. (2013). İl eğitim denetmenlerinin iş doyumu. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:14, Sayı:1, 1-17 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4491
dc.description İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (2013). Cilt:14, Sayı:1, 1-17 ss. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to examine the job satisfaction levels of educational supervisors in terms of some demographic variables. A total of 326 supervisors employed in 18 cities from 4th and 5th supervision service area participated in the study. “Job Satisfaction Scale” was used to collect data. Independent Samples t-Test and One-Way ANOVA were used to analyze the data. Results revealed that the total score of supervisors’ job satisfaction level did not vary depending on the variables of branch, educational institution, education level, incentives for the last three years and teaching tenure while it did vary significantly in terms of supervisory tenure. Average score of job satisfaction level of supervisors was 2,27. Implications and recommendations were also discussed. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, il eğitim denetmenlerinin iş doyumu düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmaya dördüncü ve beşinci hizmet bölgesinde görev yapan 326 il eğitim denetmeni katılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla “Mesleki Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Tek Yönlü Varyans Analizi ve İlişkisiz Örneklemler için t-testi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, denetmenlerin iş doyum düzeyleri ortalama puanı 2,27 olup; branş, mezun olunan öğrenim kurumu, öğrenim düzeyi, öğretmenlik kıdemi ve son üç yılda ödül alıp almama değişkenine göre farklılaşmadığı, fakat denetmenlik kıdemi değişkeni için kıdemi 2-5 yıl olanlarla kıdemi 1 yıl ve daha az olanlar arasında kıdemi daha yüksek olanlar lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject İl eğitim denetmeni tr_TR
dc.subject İl eğitim denetmen yardımcısı tr_TR
dc.subject Müfettiş tr_TR
dc.subject Denetim tr_TR
dc.subject İş doyumu tr_TR
dc.subject Educational supervisor tr_TR
dc.subject Vice-supervisor tr_TR
dc.subject Supervision tr_TR
dc.subject Job satisfaction tr_TR
dc.title İl eğitim denetmenlerinin iş doyumu tr_TR
dc.title.alternative Educational supervisors job satisfaction tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR26154 tr_TR
dc.identifier.volume 14 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 17 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record