DSpace Repository

Resmi ve özel okul öğretmenlerinin paylaşılan liderliğe ilişkin görüşleri

Show simple item record

dc.contributor.author Aslan, Mahire
dc.contributor.author Ağıroğlu Bakır, Aslı
dc.date.accessioned 2016-09-26T11:32:13Z
dc.date.available 2016-09-26T11:32:13Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Aslan, M. Ağıroğlu Bakır, A. (2014). Resmi ve özel okul öğretmenlerinin paylaşılan liderliğe ilişkin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:15, Sayı:1, 117-142 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4506
dc.description İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (2014). Cilt:15, Sayı:1, 117-142 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, resmi ve özel ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin paylaşılan liderlik algılarını çeşitli değişkenler açısından irdeleyerek sonuçları ortaya koymaktır. Genel tarama modeline dayalı olan bu araştırmanın evreni 3283 resmi ve 116 özel ilköğretim öğretmeninden; örneklemi ise, toplam 728 resmi ve özel ilköğretim öğretmeninden oluşmuştur. Araştırmanın verilerini elde etmek amacıyla, araştırmacı tarafından geliştirilen ve beş boyuttan (Örgütsel Gelişme ve İşbirliği, Vizyon-Misyon, Sorumluluk Alma, Okul Kültürü, Örgütsel Olanaklar) oluşan “Okul Örgütlerinde Paylaşılan Liderlik Ölçeği” (OÖPLÖ) kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; özel ilköğretim okullarındaki paylaşılan liderlik düzeyi, paylaşılan liderliğin tüm boyutları açısından resmi ilköğretim okullarına kıyasla daha yüksektir. Aynı şekilde, özel ilköğretim okullarındaki örgütsel bağlılık düzeyi de resmi ilköğretim okullarına kıyasla daha yüksektir. Resmi ve özel ilköğretim okullarında görevli erkek öğretmenlerin paylaşılan liderlik algıları, kadın öğretmenlere kıyasla daha yüksektir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Paylaşılan liderlik tr_TR
dc.subject Liderlik tr_TR
dc.subject Resmi ve özel okul tr_TR
dc.title Resmi ve özel okul öğretmenlerinin paylaşılan liderliğe ilişkin görüşleri tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Aslı AĞIROĞLU BAKIR Turgut Özal Anadolu Lisesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR130588 tr_TR
dc.identifier.volume 15 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 117 tr_TR
dc.identifier.endpage 142 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record