DSpace Repository

İlk okuma yazma öğretiminde dikte çalışmaları

Show simple item record

dc.contributor.author Gültekin, Mehmet
dc.contributor.author Güvey Aktay, Emel
dc.date.accessioned 2016-09-26T11:42:57Z
dc.date.available 2016-09-26T11:42:57Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Gültekin, M. Güvey Aktay, E. (2014). İlk okuma yazma öğretiminde dikte çalışmaları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: 15, Sayı: 2, 19-44 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4508
dc.description İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (2014). Cilt: 15, Sayı: 2, 19-44 ss. tr_TR
dc.description.abstract Yapılan araştırmada ilk okuma yazma öğretiminde dikte çalışmalarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen araştırmanın katılımcıları, 2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Eskişehir merkezindeki ilköğretim okullarının birinci sınıflarında görev yapan sınıf öğretmenlerinden oluşmaktadır. Açık uçlu sorular yoluyla toplanan nitel veriler, betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, öğretmenlerin dikteye ilişkin farklı tanımlamalar yaptıkları belirlenmiş ve diktenin ses, harf ve sözcüklerin hatasız öğrenilmesi, defter kullanmayı öğrenme gibi beceriler kazandıran yararlı bir etkinlik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra öğretmenler, dikte çalışmalarında yaptıkları etkinliklere ve yaşadıkları sorunlara ilişkin öneriler getirmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Dikte tr_TR
dc.subject Yazma tr_TR
dc.subject İlk okuma yazma öğretimi tr_TR
dc.subject Sınıf öğretmeni tr_TR
dc.title İlk okuma yazma öğretiminde dikte çalışmaları tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Anadolu Üniversitesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR45018 tr_TR
dc.contributor.authorID TR104518 tr_TR
dc.identifier.volume 15 tr_TR
dc.identifier.issue 2 tr_TR
dc.identifier.startpage 19 tr_TR
dc.identifier.endpage 44 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record