DSpace Repository

Özel okula dönüşmek için başvuran dershane yöneticilerinin bu dönüşüm hakkındaki görüş ve önerileri

Show simple item record

dc.contributor.author Şanlı, Önder
dc.date.accessioned 2016-09-28T07:46:09Z
dc.date.available 2016-09-28T07:46:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Şanlı, Ö. (2015). Özel okula dönüşmek için başvuran dershane yöneticilerinin bu dönüşüm hakkındaki görüş ve önerileri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:16, Sayı:1, 1-15 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4523
dc.description İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (2015). Cilt:16, Sayı:1, 1-15 ss. tr_TR
dc.description.abstract One of the matters in question about education system in our country these days is closing down the preparatory schools and transforming them into private schools. As the preparatory schools have had important functions in our education system, closing down or transforming process has arisen interest in many sides. In this study it was aimed to reflect the ideas and suggestions of the preparatory schools administrators who have applied for transforming into private schools in the city of Malatya. Views of the preparatory schools administrators who have applied for transforming into private schools have been analyzed. Sudden changes in education system cause so many big problems in Turkey. As the case of transforming the preparatory schools concerns nearly all the students in Turkey, it has arisen a great anxiety. Uncertain situations, insufficient background and sudden changes in the process of the transforming prove the shareholders right. As a result, it is understood that the administrators of the preparatory schools were not sufficiently incorporated into the process of the transforming. In addition to this, the student may have in a difficult situation if the preparatory schools close down or transform before the quality of the government schools improve. Another result of the study is about the graduated students. As their knowledge is not sufficient enough to pass the university entrance exams, they have to prepare for these exams at least one more time and they need to attend these preparatory schools again. If these schools close down, the students will be in more difficult situation. This study is important for reflecting the ideas of the preparatory schools administrators who have accepted for transforming into private schools. tr_TR
dc.description.abstract Son dönemlerde ülkemizde eğitim ile ilgili en çok konuşulan konulardan biri de dershanelerin kapatılması ve özel okullara dönüştürülmesi ile ilgilidir. Yıllardır eğitim- öğretim sürecinin içerisinde önemli bir yer tutmuş olan dershanelerin kapatılması ya da bazı özel koşullar karşılığında özel okullara dönüşmesine karar verilmesi, konunun birçok kesim tarafından yakından takip edilmesine sebep olmuştur. Bu araştırmada Malatya ilinde özel okula dönüşmeyi kabul eden dershane yöneticilerinin bu dönüşüm süreci hakkındaki görüş ve önerileri belirlenmeye çalışılmıştır. Dönüşümü kabul eden dershane yöneticilerinin bu süreç hakkındaki görüş ve önerilerine yer verilmiştir. Türkiye’de eğitim sisteminde köklü ve kapsamlı değişikliklerin aniden yapılması ve yeterli zaman verilmeksizin uygulamaya konulması çabaları beraberinde büyük sıkıntıları da getirmektedir. Dershanelerin özel okullara dönüştürülmesi süreci ülkemizdeki öğrencilerin neredeyse tamamını ilgilendiren bir konu olması nedeniyle büyük endişe uyandırmıştır. Dönüşüm sürecinde belirsizliklerin olması, alt yapının oluşturulmadan aniden olması bu endişeleri haklı çıkarmaktadır. Araştırmanın sonucunda; dershanelerin dönüştürülmesi ile ilgili dershane yöneticilerinin sürece yeterince dâhil edilmediği anlaşılmaktadır. Ayrıca devlet okullarındaki eğitim kalitesi iyileştirilmeden ve dershanelere olan ihtiyaç ortadan kaldırılmadan dershanelerin dönüştürülmesi veya kapatılmasının öğrencileri zor durumda bırakabileceği düşünülmektedir. Mezun durumda olan ve sınavlarda başarılı olabilmek için hazır bulunuşluk düzeyleri yetersiz olan öğrencilerin lisans yerleştirme vb. sınavlarında sıkıntı yaşayabilecekleri de araştırmada ortaya çıkan başka bir sonuçtur. Süreçteki tüm bu olumsuzlukların da en başta öğrencileri ve ailelerini daha sonra da bu değişimden etkilenecek diğer paydaşları olumsuz etkileyeceği görülmektedir. Araştırma, yıllardır dershanecilik yaptıktan sonra özel okula dönüşmeyi kabul eden yöneticilerin düşüncelerini yansıtması açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Dershane tr_TR
dc.subject Özel okul tr_TR
dc.subject Dönüşüm tr_TR
dc.subject Preparatory schools tr_TR
dc.subject Private schools tr_TR
dc.subject Transform tr_TR
dc.title Özel okula dönüşmek için başvuran dershane yöneticilerinin bu dönüşüm hakkındaki görüş ve önerileri tr_TR
dc.title.alternative Ideas and suggestions of the preparatory schools administrators who have applied for transforming into private schools tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Malatya Kolukısa Anadolu Lisesi tr_TR
dc.identifier.volume 16 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 15 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record