Cilt 3 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Kartalcı, Kadir (İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2012)
  Küreselleşme, bir çok alanı etkilediği gibi, kamu (mali) yönetiminde reform hareketlerinin de başlamasına sebep olmuştur. Türkiye de bu reform hareketlerinden etkilenerek kamu mali yönetimi ile ilgili bir dizi ...
 • Çolak, Mustafa (İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2012)
  Kamusal sosyal güvenlik sistemlerine ek olarak son dönemlerde bireysel tasarruf planları veya emeklilik sistemlerinin yoğun bir şekilde devreye girdiği görülmektedir. Bu planlar, kamusal tasarruf eksikliğini giderme ve ...
 • Akbaş, Zafer (İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2012)
  Bu çalışmanın amacı, Ortadoğu‟da meydana gelen değişimin nedenlerini, sürecin işleyişini ve muhtemel sonuçlarını ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşmak için, Ortadoğu‟daki ekonomik, politik ve sosyal duruma odaklanılmıştır ...
 • Bakan, Selahaddin; Özdemir, Hakan (İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2012)
  Bu çalışmada siyasal yelpazedeki yerini sosyal demokrat olarak tanımlayan CHP ile muhafazakâr sağ olarak tanımlayan AKP’nin, tarihsel ve betimsel araştırma yöntemleri ışığında benimsediği ekonomi anlayışının ortaya ...
 • Başok Yurdakul, Nilay; Ker Dincer, Müjde; Bat, Mikail (İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2012)
  Kurumların İç ve dış çevrelerine yönelik iletişim süreçleri için bilgi iletişim teknolojilerinin yarattığı olanaklardan faydalanmaları 21. yüzyılın kurumsal zorunluluklarından biri haline gelmiştir. İnternet tabanlı ...