Cilt 5 Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Memiş, Hasan (İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2014)
  Küreselleşme, günümüzde yaygın olarak kullanılan kavramlardan biridir. Küreselleşmenin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel boyutları vardır. Genel olarak ekonomik boyutu üzerinde durulmaktadır. İster gelişmiş, ister ...
 • Şentürk, Mehmet (İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2014)
  Türkiye, 1996 yılında Gümrük Birliği’ne dâhil olmuş ve bu dönemden itibaren Avrupa Birliği (AB)’den gelen işlenmiş tarım ürünü ve sanayi mallarına yönelik tüm gümrük vergisi ve eş etkili tedbirlere yönelik uygulamalarını ...
 • Önen, S. Mustafa; Yıldırım, Ali (İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2014)
  Kamu yönetiminin etik ilkelerine ve kurallarına dayalı faaliyette bulunması, kamu hizmetlerindeki israf, verimsizlik, bozulma ve etkinsizliği ortadan kaldıracağı gibi halkın yönetime itibar ve güven duygusunu da artıracaktır. ...
 • Erkuş, Hakan; Ünal, Arslan Can (İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2014)
  Ülkemizde vergi denetimi yeniden yapılandırılmıştır. Bu anlamda daha önce var olan karmaşık yapı yerine daha sade bir vergi denetim organizasyonu benimsenmiştir. Bu doğrultuda önceden var olan karmaşık yapı yerine daha ...
 • Tüm, Kayahan (İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2014)
  Bu çalışmanın amacı kurumsal sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik muhasebesi arasındaki etkileşimi kuramsal bir çerçeveden incelemektir. Yapılan literatür incelemesi sonucunda işletmelerin temel bilgi sistemleri arasında ...
 • Tarkun, Savaş; Ergür, H. Oğuzhan; Aydın, Fahimi (İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2014)
  İşlem bazlı manipülasyon hisse senedi yatırımcıları ve ekonomi üzerinde olumsuz etkileri söz konusudur. Dolaysıyla bu tür manipülasyon üzerinde araştırmalar yapılması, konunun taraflarına önemli yararı olacaktır. 2008-2011 ...
 • Kırlıoğlu, Hilmi; Ceyhan, İsmail Fatih (İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2014)
  Kaliteli bir denetim gerçekleştirmek adına denetçi mümkün olduğunca denetleyeceği firma hakkında varacağı yargıya kısa bir süre içinde ulaşmalıdır. Bu yargıya varmak için denetçi, firmanın mali tablolarından yararlanmaktadır. ...
 • Ergun, Suzan; Taşar, İzzet (İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2014)
  En temel ekonomik göstergeler arasında yer alan dış ticaret bilgileri, Türkiye için 1980 sonrası anlamlı hale gelmeye başlamıştır. Kısıtlı olan ithalat ve yeterli düzeye bir türlü erişemeyen ihracat liberal ekonomiye geçişle ...