DSpace Repository

Siyasi partilerin gazetelerde yer alan kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarının halkla ilişkiler açısından incelenmesi: 29 Mart 2009 yerel seçimleri

Show simple item record

dc.contributor.author İmik Tanyıldızı, Nural
dc.contributor.author Karatepe, Selma
dc.date.accessioned 2016-09-29T10:11:37Z
dc.date.available 2016-09-29T10:11:37Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation İmik Tanyıldızı, N. Karatepe, S. (2011). Siyasi partilerin gazetelerde yer alan kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarının halkla ilişkiler açısından incelenmesi: 29 Mart 2009 yerel seçimleri. İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi. Cilt:2, Sayı:1, 56-73 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4573
dc.description İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi. (2011). Cilt:2, Sayı:1, 56-73 ss. tr_TR
dc.description.abstract Siyasi partiler, seçim dönemlerinde kamuoyuna yönelik bilgilendirme çalışmalarını arttırmaktadır. Araştırmada 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde siyasi partilerin gazetelerde yer alan kamuoyunu bilgilendirme çalışmaları incelenmiştir. Bu çalışmaların içeriğinin ve türünün ne yönde olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca elde edilen veriler siyasi partilerin 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde elde ettiği oy oranı ile karşılaştırılmıştır. Araştırmada içerik çözümlemesi tekniği kullanılmıştır. Cumhuriyet, Hürriyet ve Zaman gazeteleri üç ay boyunca içerik çözümlemesi tekniğiyle değerlendirilmiş ve siyasi partilerin yerel seçimlerde kamuoyunu bilgilendirmede yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Political parties are increased the work of public information for during election periods. In the study, it was searched the political parties informational activities to public opinion in the newspapers during the 29 March 2009 local elections. It was tried to determine the contents of these studies and the type that in what direction. In addition, the data compared with the votes which political parties obtained from the local elections in 29 March 2009. Content analysis technique was used in this study. Cumhuriyet, Hurriyet and Zaman newspapers were evaluated in three months during the election. It has been found that it was not enough the political parties informational activities to public opinion in the newspapers during the local elections. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Political parties tr_TR
dc.subject Local elections tr_TR
dc.subject Public opinion tr_TR
dc.subject Public relations tr_TR
dc.subject Siyasi partiler tr_TR
dc.subject Yerel seçim tr_TR
dc.subject Kamuoyu tr_TR
dc.subject Halkla İlişkiler tr_TR
dc.title Siyasi partilerin gazetelerde yer alan kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarının halkla ilişkiler açısından incelenmesi: 29 Mart 2009 yerel seçimleri tr_TR
dc.title.alternative The ınvestıgatıon of the polıtıcal partıes ınformatıonal actıvıtıes to publıc opınıon ın respect to publıc relatıons: 29 march 2009 local electıons tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR145968 tr_TR
dc.contributor.authorID TR10654 tr_TR
dc.identifier.volume 2 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 56 tr_TR
dc.identifier.endpage 73 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 2 Sayı 1 [9]
    Cilt 2' a ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record