(2012)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Altıntaş, Ramazan; Oğuz, Fatih; Beytur, Ali; Çimen, Serhan; Güneş, Ali (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Skrotal kalsinozis skrotumun dermis tabakasında kalsiyum ve fosfor tuzlarının birikmesiyle oluşan, iyi huylu bir skrotal cilt hastalığıdır. Klinik olarak, skrotumda çok sayıda, ağrısız, sert, farklı boyutlarda nodüller ...
 • Aydoğan, Mustafa Said; Erdoğan, Mehmet Ali; Özgül, Ülkü; Çolak, Yusuf Ziya; Durmuş, Mahmut (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Kist hidatik, ekinokoklar tarafından oluşturulan paraziter bir enfeksiyondur. Kistin rüptüre olmasıyla anaflaktik şoktan ölüme kadar gidebilen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu olgu sunumunda kist hidatik rüptürü nedeniyle ...
 • Özkan, Ahmet Selim (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Kalsiyum kanal blokerleri, anjina pektoris, supraventriküler aritmiler ve hipertansiyonun tedavisinde sıklıkla kullanılmakta ve toksik dozda alım sonrası metabolik asidoz, hiperglisemi, hipotansiyon, atrioventriküler blok ...
 • Güler, Ciğdem (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Primary teeth have fewer abnormalities with respect to size and morphology when compared to permanent teeth. Double-rooted primary canines are extremely rare dental anomaly. The present report describes seven years old ...
 • Güler, Ciğdem; Yücel, Yılmaz (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Premature loss of primary teeth could be treated with different options. In this case report, a 4-year-old girl was referred to our pediatric dentistry clinic for the treatment of dental trauma and pain. In clinical and ...
 • Keleş, Ali; Ocak, Mevlüt S. (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Dişlerin kök kanal morfolojileri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak endodontik tedavinin başarı şansını arttırmaktadır. Kök kanalındaki anomaliler sadece kök fazlalığı ya da azlığı olmayıp; aynı zamanda kanal ...
 • Şahin, Nurhan; Yılmaz, Hatice; Türkmen, Emine; Aydın, Feray (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Solitary cutaneous angioleiomyoma is known as a benign tumor which originates from the smooth muscle of veins. It is usually found in lower extremities, sometimes located in hands. We present a 72 year old male with a ...
 • Söylemez, Haluk; Çakıcı, Hakan; Sancaktutar, Ahmet Ali; Atar, Murat; Bozkurt, Yaşar (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Recently the frequency of foreign bodies in the urinary tract is increasing. Except the iatrogenic reasons, most foreign bodies in the lower genitourinary tract are self-inserted via the urethra as the result of exotic ...
 • Bentli, Recep; Köz, Süleyman; Coşkun, Abdulvahap; Şahin, İdris (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Çalışmamızda trombosit indekslerinin diyabetik ve diyabetik olmayan geriatrik hemodiyaliz hastalarında karşılaştırılması amaçlandı. Çalışmaya 42 diyabetik (20 erkek, 22 kadın; ortalama yaş: 71,2±5,5) 55 diyabetik olmayan ...
 • Demirel, Soner; Gündüz, Abuzer; Duman, Behice Şuheda; Fırat, Penpegül; Bakır, Sevtap; Yakıncı, Cengiz (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Bu çalışmada, Malatya il merkezinde bulunan ilköğretim okullarındaki çocuklarda şaşılık prevalansının saptanması amaçlandı. Çalışmaya yaşları 6-12 arasında değişen ilköğretim öğrencileri alındı. Okullar, düşük (Grup 1) ...
 • Güler, Çiğdem; Eltas, Abubekir; Güneş, Dilek; Görgen, Veli Alper; Ersöz, Mustafa (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Bu çalışmanın amacı Malatya ilindeki 7-14 yaş arasındaki bir grup öğrencinin ağız ve diş sağlığını değerlendirmek ve koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin önemini vurgulamaktır. Çalışma grubu değişik sosyo-ekonomik düzeye ...
 • Kırmalı, Ömer; Özdemir, Ali Kemal (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Zirkonyum oksit ile güçlendirilmiş seramikler, oksit seramikler içerisinde önemli bir yer tutar. Günümüzde yüksek dayanıklılık, biyouyumluluk, iyi kimyasal stabilite ve doğal görünüm özellikleri sayesinde ideal dental ...
 • Parlakpınar, Hakan; Örüm, Mehmet Hamdi; Acet, Ahmet (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Aminoguanidin (AG), yüzyıldan uzun bir süredir bilinen, yapısal olarak L-Arjinin aminoasitine benzeyen, indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS)’u selektif olarak inhibe eden, bu şekilde azalmış nitrik oksit (NO) oluşumuna ...
 • Özkan, Ahmet Selim (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Tüm dünyada yapılan araştırmalara göre hipertansiyon, en sık rastlanan hastalıklardan biri özellikle yaşlı cerrahi hasta grubunda en sık görülen yandaş hastalık olarak bildirilmektedir. Genel anestezi altında elektif ...
 • Şimşek, Neslihan; Tekin Bulut, Elçin (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Mikroorganizmaların oluşturdukları biyofilm yapısı, planktonik hücrelerle kıyaslandığında, bu organizmalara daha üstün hayatta kalma becerileri kazandırmaktadır. Kompleks biyofilm yapısı mikroorganizmaların iletişim ...
 • Oğuztürk, Hakan; Turtay, Muhammet Gökhan; Demir Aydın, Seval; Miniksar, Ökkeş Hakan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Yirmi yaşında erkek hasta futbol maçı sırasında rakip oyuncunun tekmesine maruz kaldıktan sonra sol diz kemiğinde dışa doğru kayma ve şiddetli ağrı oluşmuş. Ambulans ile acil servisimize getirildiğinde sol diz bölgesinde ...
 • Fırat, Cemal; Erbatur, Serkan; Elmas, Ömer; Geyik, Yılmaz; Aytekin, Ahmet Hamdi (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Bu çalışmada, başarılı bir başparmak replantasyonunun 9. gününde sigaraya bağlı başarısızlık görülen bir olgumuzu sunmayı amaçladık. Kırk altı yaşında erkek hasta sağ el başparmağının proksimal falanks seviyesinden 3 saat ...
 • Bozdağ, Zehra; Türkmen, Emine; Doğan, Metin; Güzel, Zeki; Kırımoğlu, Hale (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Hidatik kist, Echinococcus granulosus’ un larval formlarının sebep olduğu dünyanın birçok yerinde ciddi sağlık problemlerine neden olan paraziter bir hastalıktır. Karaciğer ve akciğerler en sık yerleşim yerleridir. Böbrek ...
 • Çiçek, Yüksel; Ergül, Elif; Durakoğlugil, Murtaza Emre; Ertürk, Ayşe (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  A 63 year old obese female with chronic renal failure and type 2 diabetes mellitus underwent angioplasty and stent implantation. A large femoral hematoma 10x7 cm in diameter appeared after 10 minutes, and the sheath was ...
 • Yenidünya, Sibel; Haltaş, Hacer; Bayrak, Reyhan; Aktaş, Davut (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  The present case describes the clinical and histopathologic features of a benign myoepithelioma of the parotid gland. A 70-year-old woman presented with clinical symptoms of a unilateral, gradually developing, preauricular ...

View more