DSpace Repository

Browsing Cilt 1 Sayı 2 by Submit Date

Browsing Cilt 1 Sayı 2 by Submit Date

Sort by: Order: Results:

 • Şimşek, Neslihan; Tekin Bulut, Elçin (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Mikroorganizmaların oluşturdukları biyofilm yapısı, planktonik hücrelerle kıyaslandığında, bu organizmalara daha üstün hayatta kalma becerileri kazandırmaktadır. Kompleks biyofilm yapısı mikroorganizmaların iletişim ...
 • Özkan, Ahmet Selim (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Tüm dünyada yapılan araştırmalara göre hipertansiyon, en sık rastlanan hastalıklardan biri özellikle yaşlı cerrahi hasta grubunda en sık görülen yandaş hastalık olarak bildirilmektedir. Genel anestezi altında elektif ...
 • Parlakpınar, Hakan; Örüm, Mehmet Hamdi; Acet, Ahmet (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Aminoguanidin (AG), yüzyıldan uzun bir süredir bilinen, yapısal olarak L-Arjinin aminoasitine benzeyen, indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS)’u selektif olarak inhibe eden, bu şekilde azalmış nitrik oksit (NO) oluşumuna ...
 • Kırmalı, Ömer; Özdemir, Ali Kemal (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Zirkonyum oksit ile güçlendirilmiş seramikler, oksit seramikler içerisinde önemli bir yer tutar. Günümüzde yüksek dayanıklılık, biyouyumluluk, iyi kimyasal stabilite ve doğal görünüm özellikleri sayesinde ideal dental ...
 • Güler, Çiğdem; Eltas, Abubekir; Güneş, Dilek; Görgen, Veli Alper; Ersöz, Mustafa (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Bu çalışmanın amacı Malatya ilindeki 7-14 yaş arasındaki bir grup öğrencinin ağız ve diş sağlığını değerlendirmek ve koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin önemini vurgulamaktır. Çalışma grubu değişik sosyo-ekonomik düzeye ...
 • Keleş, Ali; Ahmetoğlu, Fuat; Yalçın, Muhammet; Şimşek, Neslihan; T. Bulut, Elçin; Karagöz, Şendoğan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Bu çalışmanın amacı farklı restoratif materyallerin ısı iletim özelliklerinin incelenmesidir. Bu çalışmada iki tip amalgam, 3 tip cam ionomer siman (CİS) ve 3 tip kompozit incelendi. Bu materyaller, üretici talimatlarına ...
 • Eltas, Abubekir; Yavuzer, Duygu (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Bu çalışmanın amacı diş yüzeyi temizliğine (DYT) ilaveten uygulanan ozon tedavisinin gingivitisli hastalardaki klinik etkilerini sadece DYT yapılan hastalarla karşılaştırmaktı. Kontrol grubundaki hastalara (n=15) sadece ...
 • Eltas, Abubekir; Yücel, Sinan Eriş (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri, 2012)
  Bu çalışma kronik periodontitisli (KP) ve generalize agresif periodontitisli (GAgP) bireylerde ağız kokusunun karşılaştırılmasını amaç edindi. Bu çalışmanın katılımcıları 25-40 yaş arasındaki 25 KP ve 25 GAgP’li hastadan ...
 • Demirel, Soner; Gündüz, Abuzer; Duman, Behice Şuheda; Fırat, Penpegül; Bakır, Sevtap; Yakıncı, Cengiz (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Bu çalışmada, Malatya il merkezinde bulunan ilköğretim okullarındaki çocuklarda şaşılık prevalansının saptanması amaçlandı. Çalışmaya yaşları 6-12 arasında değişen ilköğretim öğrencileri alındı. Okullar, düşük (Grup 1) ...
 • Bentli, Recep; Köz, Süleyman; Coşkun, Abdulvahap; Şahin, İdris (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Çalışmamızda trombosit indekslerinin diyabetik ve diyabetik olmayan geriatrik hemodiyaliz hastalarında karşılaştırılması amaçlandı. Çalışmaya 42 diyabetik (20 erkek, 22 kadın; ortalama yaş: 71,2±5,5) 55 diyabetik olmayan ...
 • Söylemez, Haluk; Çakıcı, Hakan; Sancaktutar, Ahmet Ali; Atar, Murat; Bozkurt, Yaşar (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Recently the frequency of foreign bodies in the urinary tract is increasing. Except the iatrogenic reasons, most foreign bodies in the lower genitourinary tract are self-inserted via the urethra as the result of exotic ...
 • Şahin, Nurhan; Yılmaz, Hatice; Türkmen, Emine; Aydın, Feray (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Solitary cutaneous angioleiomyoma is known as a benign tumor which originates from the smooth muscle of veins. It is usually found in lower extremities, sometimes located in hands. We present a 72 year old male with a ...
 • Keleş, Ali; Ocak, Mevlüt S. (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Dişlerin kök kanal morfolojileri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak endodontik tedavinin başarı şansını arttırmaktadır. Kök kanalındaki anomaliler sadece kök fazlalığı ya da azlığı olmayıp; aynı zamanda kanal ...
 • Güler, Ciğdem; Yücel, Yılmaz (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Premature loss of primary teeth could be treated with different options. In this case report, a 4-year-old girl was referred to our pediatric dentistry clinic for the treatment of dental trauma and pain. In clinical and ...
 • Güler, Ciğdem (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Primary teeth have fewer abnormalities with respect to size and morphology when compared to permanent teeth. Double-rooted primary canines are extremely rare dental anomaly. The present report describes seven years old ...
 • Özkan, Ahmet Selim (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Kalsiyum kanal blokerleri, anjina pektoris, supraventriküler aritmiler ve hipertansiyonun tedavisinde sıklıkla kullanılmakta ve toksik dozda alım sonrası metabolik asidoz, hiperglisemi, hipotansiyon, atrioventriküler blok ...
 • Aydoğan, Mustafa Said; Erdoğan, Mehmet Ali; Özgül, Ülkü; Çolak, Yusuf Ziya; Durmuş, Mahmut (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Kist hidatik, ekinokoklar tarafından oluşturulan paraziter bir enfeksiyondur. Kistin rüptüre olmasıyla anaflaktik şoktan ölüme kadar gidebilen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu olgu sunumunda kist hidatik rüptürü nedeniyle ...
 • Altıntaş, Ramazan; Oğuz, Fatih; Beytur, Ali; Çimen, Serhan; Güneş, Ali (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012)
  Skrotal kalsinozis skrotumun dermis tabakasında kalsiyum ve fosfor tuzlarının birikmesiyle oluşan, iyi huylu bir skrotal cilt hastalığıdır. Klinik olarak, skrotumda çok sayıda, ağrısız, sert, farklı boyutlarda nodüller ...