DSpace Repository

Güzel sanatlar liseleri müzik bölümlerinde bireysel ses eğitimi dersinin doğru ve etkili konuşma becerisine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Toptaş, Barış
dc.contributor.author Sönmez, Ayfer
dc.date.accessioned 2016-10-07T10:24:29Z
dc.date.available 2016-10-07T10:24:29Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Toptaş, B.Sönmez, A. (2015). Güzel sanatlar liseleri müzik bölümlerinde bireysel ses eğitimi dersinin doğru ve etkili konuşma becerisine etkisi. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. Cilt:1, Sayı:1, 1-15 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4711
dc.description İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. (2015). Cilt:1, Sayı:1, 1-15 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışma, toplumun en önemli kültür varlığı olan dili, doğru ve etkili biçimiyle kullanabilmede Bireysel ses eğitimi dersinin önem derecesini ve gerekliliğini incelemek için yapılmıştır. Araştırmada bireysel Ses Eğitimi dersinde doğru ve etkili konuşma becerisinin, öğrenciye ne derecede ve hangi yöntemlerle kavratıldığını araştırmak, karşılaşılan sorunları araştırmak ve çözüm önerileri sunmak için durum tespiti yapılmıştır. Her bölgeden seçilen güzel sanatlar liseleri bireysel ses eğitimi dersine giren öğretmenlere anket uygulanmıştır.Yapılan araştırmada; bireysel ses eğitimi dersi ile öğrenciye doğru ve etkili konuşma becerisinin kavratılabileceği, fakat ders saatinin yetersizliğinden dolayı çalışmaların tam anlamı ile gerçekleşemediği, doğru ve etkili beceriyi kavratmada öğretmenin iyi rol-model olması gerekliliği sonucu ortaya çıkmıştır. tr_TR
dc.description.abstract This study, It is performed to examine significance and necessity of Individual voice training lessons society's most important cultural assets that language, to be able to use the correct and effective. This study was conducted due diligence investigate the problems encountered and to offer solutions to investigate to what extent and in what ways that students comprehend, the correct and effective speaking skills in individual voice training lessons survey was conducted at teachers that selected from each region Fine arts high schools within the individual voice training course. İn research resulted, necessity of being good role-model accurate and efficient on the teacher's ability to teach, Students can comprehend the correct and effective speaking skills with individual voice training lessons, but because of the lessons of failure work can not be carried out with full meaning, tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Ses eğitimi tr_TR
dc.subject Nefes tr_TR
dc.subject Fonetik tr_TR
dc.subject Doğru ve etkili konuşma tr_TR
dc.subject Voice training tr_TR
dc.subject Breathable tr_TR
dc.subject Phonetic tr_TR
dc.subject Accurate and effective speech tr_TR
dc.title Güzel sanatlar liseleri müzik bölümlerinde bireysel ses eğitimi dersinin doğru ve etkili konuşma becerisine etkisi tr_TR
dc.title.alternative Effects on the right and effective speaking skills of ındividual voice training course in school of fine arts department of music tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, MEB Müzik Öğretmeni tr_TR
dc.contributor.authorID TR30062 tr_TR
dc.identifier.volume 1 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 15 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 1 Sayı 1 [7]
    Cilt 1' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record