Cilt 2 Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Karataş, Orhan Hakkı; Toy, Ebubekir (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Ortodontik tedavilerde ark telini brakete bağlamak amacıyla sıklıkla paslanmaz çelik ligatürler veya elastomerik ligatürler kullanılmaktadır. Ancak bağlamaya (ligasyona) gerek duyulmayan self ligating (kendinden bağlamalı) ...
 • Şimşek, Neslihan; Bulut, Elçin Tekin (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Dental pulpa ve periapikal dokularda enfeksiyona neden olan çeşitli bakteri türleri moleküler tekniklerin de gelişmesiyle daha da ayrıntılı olarak araştırmacılar tarafından uzun yıllardır incelenmektedir. Bakterilerin ...
 • Ahmetoğlu, Fuat; Şimşek, Neslihan; Ocak, M. Sinan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Taurodontizm, dişlerde nadiren görülen morfoanatomik gelişimsel bir anomalidir. Bu durum genişlemiş bir pulpa odası, pulpa tavanının apikale doğru yer değiştirmesi ve mine-sement birleşimindeki daralmanın olmaması gibi ...
 • Dündar, Serkan; Uslu, Mustafa Özay; Toy, Vesile Elif; Eltas, Abubekir (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Hereditary gingival fibromatosis is a rare genetic condition characterized by varying degrees of growth attached gingiva. It usually develops as an isolated disorder but can be one feature of a multi systemic syndrome. ...
 • Barutcigil, Çağatay; Barutcigil, Kubilay; Kürklü, Duygu; Harorlı, Osman Tolga (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı üniversal bağlayıcı ajanların makaslama bağlanma dayanımını farklı adeziv stratejilerde değerlendirmek ve geleneksel bağlayıcı ajanlarla karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Yetmiş adet çürüksüz ...
 • Harorlı, Osman Tolga; Barutcigil, Çağatay; Kürklü, Duygu; Gündoğdu, Mustafa; Duymuş, Zeynep Yeşil (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Bu çalışmanın amacı farklı yüzey örtücü uygulamalarının bir nanofil hibrit kompozit rezinin yüzey pürüzlülüğüne olan etkisini araştırmaktır. Nanofil kompozit reçine kullanılarak otuz beş disk şeklinde numune hazırlandı ...
 • Ulaş, Bircan; Uncu, Fatoş; Üner, Sarp (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Amaç: Elazığ Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde olası yeme bozukluğu sıklığını ve etkileyen faktörleri saptamaktır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte olan araştırma, Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulunda öğrenim ...
 • Üstün, Kemal; Özdemir, Eda Çetin; Sezer, Ufuk; Şenyurt, Süleyman; Cebesoy, Fatma Bahar (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Giriş:Periodontal hastalığın hamilelikte görülen komplikasyon riskini arttırabileceğine ilişkin önemli kanıtlar mevcuttur. Bu araştırmanın amacı hamilelerde dental anksiyete düzeyi, periodontal hastalık bilgilerini ve ...
 • Dündar, Serkan; Ersöz, Mustafa; Yücel, Eriş Sinan; Çelik, Özge; Eltas, Abubekir (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Papillon-Lefevre Syndrome (PLS) is a rare autosomal recessive disorder. Cathepsin C Gene mutation are responsible for the etiology. PLS characterized by palmoplantar keratosis and severe periodontal destruction in early ...
 • Şentürk Köksal, Zeynep; Çopur Çiçek, Ayşegül; Ertürk, Ayşe; Köksal, Ersin; Aziret Getir, Seher (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013)
  Bu çalışmada çocuk hastalardan elde edilen idrar örneklerinde etken olan bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmaya enfeksiyon etkeni olan 202 idrar kültürü dahil edilmiştir. En ...