DSpace Repository

Bağlama öğretiminde tezene tutuş/vuruş yönlerinin yeri ve önemi

Show simple item record

dc.contributor.author Haşhaş, Sinan
dc.contributor.author İmik, Ünal
dc.date.accessioned 2016-10-07T11:24:30Z
dc.date.available 2016-10-07T11:24:30Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Haşhaş, S. İmik, Ü. (2015). Bağlama öğretiminde tezene tutuş/vuruş yönlerinin yeri ve önemi. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. Cilt:1, Sayı:2, 11-24 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4725
dc.description İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. (2015). Cilt:1, Sayı:2, 11-24 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu araştırma, bağlama öğretiminde tezene tutuş ve vuruş yönlerinin ne derece önemli olduğunun belirlenmesine odaklanmaktadır. Araştırmanın ilk aşamasında konuya yönelik olarak kaynak taraması yapılmış ayrıca çeşitli kurum/kuruluşlarda bağlama icracısı ve eğitimcisi olarak görev yapmış/yapmakta olan alan uzmanları ile kişisel görüşmeler/iletişimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmalardan ayrıca kişisel görüşmeler/iletişimlerden; bağlama öğretiminde tezene tutuş ve vuruş yönlerinin doğru bir icra açısından önemli olduğu ayrıca adı geçen konulardaki yanlış kazanımların özellikle ileri seviye icra açısından bir problem teşkil edebileceği tespit edilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında konunun açıklığa kavuşturulabilmesi için alan uzmanlarının fikirleri doğrultusunda anket soruları oluşturulmuş ve oluşturulan anket ulaşılabilen bağlama icracıları ve eğitimcilerine uygulanmıştır. Yapılan araştırmalar ve elde edilen anket bulguları doğrultusunda başlıca; bağlama öğretiminde, tezene tutuşunun ve vuruş yönlerinin net bir icra açısından önemli olduğu, bağlama öğretiminde tezene tutuşunun ayrıntılı bir şekilde öğrencilere gösterilmesinin gerektiği, yanlış tezene tutuşlarının zamanla kemikleşerek ileri seviye icra açısından bir problem teşkil edebileceği, bağlama öğretimine yönelik yazılacak notalarda tezene vuruş yönlerinin belirtilmesinin gerektiği, tezene tutan bilek ve kolun bağlama üzerinde ne şekilde konumlandırılması gerektiğinin detaylı bir şekilde belirtilmesinin gerektiği gibi sonuçlara ulaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract This research direction until the grip and stroke thesis focuses on baglama education to the determination of what is important. The first stage of the research literature on the subject as also made various institutions / organizations served as performers and educators to connect / make a personal meeting with the experts / communication were carried out. The research also from personal interviews / of the communication; tezene grip and shot in the direction of baglama education is important for a proper enforcement have been identified will also be a problem, especially in terms of execution of advanced achievements in the aforementioned subjects false. Questionnaire in accordance with the opinions of experts in order to clarify the issue in the second phase of the study was developed and created a questionnaire which can be applied to connect the performers and educators. Research and principal in accordance with the survey findings obtained; In baglama education, tezene grip and kick aspect of it it is important in terms of what an executive, the need to show students a thorough way of handling main thesis in baglama education, wrong tezene grip of time advanced could pose a problem in terms of execution, the notes will be written for baglama education it is necessary to set the plectrum stroke direction in what way on linking the main thesis holds the wrists and arms should be positioned in a detailed manner that the mentioned conclusions were reached as required. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Bağlama tr_TR
dc.subject Tezene tr_TR
dc.subject Bağlama öğretimi tr_TR
dc.subject İcra tr_TR
dc.subject Bağlama education tr_TR
dc.subject Music performance tr_TR
dc.title Bağlama öğretiminde tezene tutuş/vuruş yönlerinin yeri ve önemi tr_TR
dc.title.alternative Importance of direction handling / hitting the place on the bağlama education tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tr_TR
dc.contributor.authorID TR122915 tr_TR
dc.contributor.authorID TR120198 tr_TR
dc.identifier.volume 1 tr_TR
dc.identifier.issue 2 tr_TR
dc.identifier.startpage 11 tr_TR
dc.identifier.endpage 24 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 1 Sayı 2 [8]
    Cilt 1' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record