DSpace Repository

Propaganda amaçlı belgesel basın fotoğraflarının anlam sorunu ve fotoğrafın göstergebilimsel incelemesi

Show simple item record

dc.contributor.author Ulutaş, Selçuk
dc.contributor.author Çevik, Savaş Kurtuluş
dc.date.accessioned 2016-10-07T11:32:38Z
dc.date.available 2016-10-07T11:32:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Ulutaş, S. Çevik, S. K. (2015). Propaganda amaçlı belgesel basın fotoğraflarının anlam sorunu ve fotoğrafın göstergebilimsel incelemesi. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. Cilt:1, Sayı:2, 25-39 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4726
dc.description İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. (2015). Cilt:1, Sayı:2, 25-39 ss. tr_TR
dc.description.abstract Modern yaşamın en önemli teknik ve sanatsal araçlarından birisi olan fotoğraf, bir insanın bilinçli kullanımıyla anlam ve duygular üretebilme potansiyeline sahiptir. Pek çok alt kategoriye ayırabileceğimiz fotoğraf sanatı alanında belgesel basın fotoğrafçılığının son yıllarda insanlara ulaşma ve insanlarda yarattığı etki bakımından dikkate değer bir öneme kavuştuğu bilinmektedir. Belgesel basın fotoğraflarının özellikle alımlayıcıyla buluştuğu mekânlardan dolayı varoluşunun ve anlam yaratma süreçlerinin diğer fotoğraflara kıyasla farklılaştığı görülmektedir. Bir belgesel basın fotoğrafının yaratabileceği anlam dünyası, bu çalışmada gerçeklik ve öznellik ekseninde göstergebilimsel açıdan incelenmektedir. Örnek fotoğraf üzerinden gerçekleştirilen göstergebilimsel çözümleme ile bir belgesel basın fotoğrafının anlam katmanları ve metinselliği ortaya çıkarılmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract Photography, which is one of the most important technical and artistic tools of modern life, has the potential to produce senses and feelings by the conscious use of a human. It’s widely known, that the documentary press photograpy, a subcategory of photo art, in recent years, in terms of reaching people and the impact on people, gained remarkable importance. It’s seen, that documentary press photographs, due to especially the places, where the photographs meet with audience, is differentiated the existence and meaning-making processes, compared to other photographs. In this study, the field of sense, which could created by a documentary press photography, is examined in the context of reality and subjectivity and in terms of semiotics. The stratum of semiotics and textuality of documentary press photography is revealed by use of semiotic analysis on a sample photo. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Belgesel basın fotoğrafı tr_TR
dc.subject Özne tr_TR
dc.subject Gerçek tr_TR
dc.subject Gösterge tr_TR
dc.subject İdeoloji tr_TR
dc.subject Propaganda tr_TR
dc.subject Göstergebilimsel çözümleme tr_TR
dc.subject Metinsellik tr_TR
dc.subject Documentary press photo tr_TR
dc.subject Subject tr_TR
dc.subject Reality tr_TR
dc.subject Indicators tr_TR
dc.subject Ideology tr_TR
dc.subject Semiotic analysis tr_TR
dc.subject Textuality tr_TR
dc.title Propaganda amaçlı belgesel basın fotoğraflarının anlam sorunu ve fotoğrafın göstergebilimsel incelemesi tr_TR
dc.title.alternative The meaning problem of propagandistic documentary press photos and a study of photo as semiotic tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR109659 tr_TR
dc.contributor.authorID TR190845 tr_TR
dc.identifier.volume 1 tr_TR
dc.identifier.issue 2 tr_TR
dc.identifier.startpage 25 tr_TR
dc.identifier.endpage 39 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 1 Sayı 2 [8]
    Cilt 1' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record