DSpace Repository

Türk müziği ve Batı müziğinde kullanılan bazı tür ve biçimlerin birbirlerine benzerlikleri üzerine bir değerlendirme

Show simple item record

dc.contributor.author Pelikoğlu, Mehmet Can
dc.contributor.author Özşen, Bahar
dc.date.accessioned 2016-10-07T11:46:11Z
dc.date.available 2016-10-07T11:46:11Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Pelikoğlu, M. C. Özşen, B. (2015). Türk müziği ve Batı müziğinde kullanılan bazı tür ve biçimlerin birbirlerine benzerlikleri üzerine bir değerlendirme. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. Cilt:1, Sayı:2, 51-60 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4728
dc.description İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. (2015). Cilt:1, Sayı:2, 51-60 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu makalede, Batı Müziği ve Türk Müziği’nin tarihsel süreç içerisindeki gelişim ve oluşum evreleri gözetilerek, söz konusu müzik türleri içerisinde yer alan müzik formları (biçim)nın terminolojisi ve işlevselliğinden yola çıkılmış, değerlendirme neticesinde, türler ve biçimler arasında bir takım benzerliklerin olduğu görülmüştür. Her toplum kendi kültürü, tarihi ve geleneklerini ortaya koyan müzik eserleri üretmiş olsa da eserler karşılaştırıldığında görülmektedir ki, müzik ürünleri, keder, sevinç gibi belirli duyguları ifade etmek ve/ veya dini ritüelleri gerçekleştirmek amacı taşımakta, amaca uygun formlar gelişmektedir. Bu ürünlerin ortaya çıkış amacı her ne kadar ortak olsa da, benzerliklerinden ziyade teknik açıdan incelenerek farklılıklarının ortaya koyulması, her daim türlere ve formlara özgü karşılaştırmalı analizinin derinlemesine yapılması gerekmektedir. Bu çalışma “müzik evrenseldir” sözünün yanı sıra, müziğin yerel ve yöreselliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this article, after detailed evaluation process, determines some analogies between Turkish and Western music in terms of genres and forms. In order to determine these analogies the terminologies and their functions in mentioned musical forms taking place in musical genres are taken into consideration by referring to the compositional and developmental phases in the history of Turkish and Western music. Although each society produces musical works expressing their own culture, history and tradition, when these works are compared it can be observed that they have common goals such as expressing certain feelings (like grief, joy) and/or realizing religious rituals. Thus each society develops musical forms to fit the each purpose. Although the emergence of these forms have common reasons, to make a comparative analysis from technical aspects in order to figure out the differences peculiar to genres and forms rather than their analogies always requires detailed effort. This article, on the one hand emphases the universality of music and on the other hand it once more puts forward locality and authenticity of music. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Türk Müziği tr_TR
dc.subject Batı Müziği tr_TR
dc.subject Tür tr_TR
dc.subject Biçim tr_TR
dc.subject Turkish Music tr_TR
dc.subject Western Music tr_TR
dc.subject Genre tr_TR
dc.subject Form tr_TR
dc.title Türk müziği ve Batı müziğinde kullanılan bazı tür ve biçimlerin birbirlerine benzerlikleri üzerine bir değerlendirme tr_TR
dc.title.alternative An evaluation on the analogies of some genres and forms used in Turkish and Western music tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tr_TR
dc.identifier.volume 1 tr_TR
dc.identifier.issue 2 tr_TR
dc.identifier.startpage 51 tr_TR
dc.identifier.endpage 60 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 1 Sayı 2 [8]
    Cilt 1' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record