(2015)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Ucuzal, Meral; Aldanmaz, Nalan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015)
  Amaç: Bu araştırma, genel cerrahi hastalarında ameliyat sonrası konstipasyon riskinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Yöntem: Araştırma, Elazığ Kovancılar Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisi’nde, Mart ...
 • Derya, Yeşim Aksoy; Taşhan, Sermin Timur; Uçar, Tuba (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015)
  Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzlarının menstrual düzensizliğe etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma İnönü Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve Hemşirelik Bölümlerinde 15 Kasım-01 ...
 • Çalışkan, Zekeriya; Sağlam, Mehmet (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015)
  İhmal ve istismar olayı dünyanın her yerinde çocukların karşı karşıya kalabildiği ve çocuklar üzerinde geçici ve kalıcı etkiler bırakan olumsuz durumlardır. Cinsel istismar olayı bu durumlar içinde çocuk üzerinde en fazla ...
 • Alahan, Nesrin Ağkaya; Aylaz, Rukuye; Yetiş, Gülsüm (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015)
  Bu araştırma, kronik hastalığı olan çocuğa sahip ebeveynlerin bakım verme yükü ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Araştırmanın evrenini Turgut Özal Tıp Merkezi 15 Kasım 2013- 2 Ocak ...
 • Sağlam, Mehmet (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015)
  Çocukların doğum ile birlikte, insanlar tarafından alabildiğine değiştirilmiş bir çevreye adım attıkları ve bu çevrenin, insanların kendileri için yaşamı kolaylaştırma arzusu ile oluşturdukları yapay bir ortam olduğu ...
 • Doğan, Özgür (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015)
  Mandibular birinci büyük azı dişlerinin distolingualinde konumlanmış, süpernumerer üçüncü kök ‘’Radiks entomolaris’’in görülme sıklığı etnik popülasyona bağlı olarak % 14.4 olarak belirlenmiştir. Radiks entomolaris de en ...
 • Kurtoğlu, Elçin Latife; Savacı, Serap; Ekici, Cemal; Yaşar, Emine; Beytur, Ali; Yeşilada, Elif (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015)
  46,XX testiküler bozukluk nadir görülen bir genetik sendromdur. Memelilerde cinsiyet belirleyici bölge Y kromozomunda bulunmaktadır ve erkek fenotipinin gelişiminden sorumlu olan faktörün kodlanmasında büyük rol oynamaktadır. ...
 • Kurtoğlu, Elçin Latife; Şahin, İdris; Taşkapan, Hülya; Yeşilada, Elif; Kayhan, Başak (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015)
  İnsan doku uygunluk antijenleri sınıf-I ve sınıf- II'ye karşı özgül antikorlar (Panel Reaktif Antikor-PRA-) doğum; kan transfüzyonu ve/veya organ transplantasyonu sonrası gelişir. PRA, nakil sonrası graft’in reddinde ...
 • Karatoprak, Serdar; Yaşar, Emine; Tekedereli, İbrahim (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015)
  Noonan Sendromu, boy kısalığı, düşük arka saç çizgisi, yele boyun, göğüs duvarı deformiteleri, koagülasyon ve konjenital kalp defektleri ile karakterize ender bir genetik hastalıktır. Benzer klinik bulgular nedeniyle ...
 • Kızıldağ, Alper; Arabacı, Taner; Doğanay, Ezgi (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015)
  Son yıllarda trombositten zengin fibrin (TZF) kullanımı ile büyüme faktörlerinin yoğunlaştırılmış halde cerrahi bölgeye uygulanarak yara iyileşmesinin ve periodontal rejenerasyonun hızlandırılmasına çalışılmaktadır. TZF ...
 • Mankan, Talip; Kaşıkçı, Mağfiret Kara (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015)
  Amaç. Bu araştırma hemşirelerin hastane enfeksiyonlarını önlemeye ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Materyal ve Metot. Araştırmanın evrenini Elazığ Eğitim ve Araştırma ...
 • Çalışkan, Zekeriya; Taşhan, Sermin Timur; Orhan, İlksen; Nacar, Gülçin (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015)
  Amaç: Araştırma partneri olan ve olmayan üniversite öğrencilerinin eş seçimi tercihlerinin karşılaştırılması amacıyla yürütülmüştür. Materyal Metot: Araştırma, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma ...
 • Bezgin, Tuğba; Yılmaz, Zeynep Başak; Koçyiğit, Cansu; Kızılkan, Nuray Uslu; Kırsaçlıoğlu, Ceyda Tuna; Özalp, Nurhan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı; gastoözefageal reflü hastalığı (GÖRH) bulunan çocuk hastalarda dental erozyonun görülme sıklığı, erozyondan en çok etkilenen bölgelerin ve yüzey alanının miktarı ile erozyonun şiddetinin ...