DSpace Repository

Dada’nın fotoğraf anlayışı

Show simple item record

dc.contributor.author Şahin, Derya
dc.date.accessioned 2016-10-07T12:08:15Z
dc.date.available 2016-10-07T12:08:15Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Şahin, D. (2015). Dada’nın fotoğraf anlayışı. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. Cilt:1, Sayı:2, 83-92 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4734
dc.description İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. (2015). Cilt:1, Sayı:2, 83-92 ss. tr_TR
dc.description.abstract Fotoğraf, icadından buyana sanata farklı yollarla ve biçimlerle dahil olmayı bilmiştir. Birçok avant-garde sanat akımı içinde farklı şekillerde yer bulan fotoğraf, dada akımı içinde daha çok kolaj malzemesi olarak kullanılmıştır. Dadaistler sadece görsel öğeyi değil yazınsal ve dilsel öğeleri de parçalayarak, kolâjla farklı bir bütünlük oluşturmuşlardır. Dada, sanatta alışılagelmiş hareketlere karşı çıkarken, yeni anlatım olanakları yaratıyor, eylemciliğinin yanında amaçlarını gerçekleştirmek için fotoğraftan ve fotoğraf imgelerinden büyük oranda faydalanmıştır. Dadaistler, medyada var olan optik görüntü bolluğundan yararlanmış ve bu görüntülerin kimilerini farklı bağlamlarda kullanmışlardır. Sanatçılar alışılmadık mesajlarının gerektirdiği kesin ve vurucu iletişimi sağlamak için fotoğrafların gerçeksiliklerinden, onları farklı bağlamlara yerleştirerek, vurucu güç olarak faydalanmıştır. Bu araştırmada fotoğrafın dada akımı içinde kullanım şekilleri sanatçıların eserleri üzerinden incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Photograph has been included in the art in different ways and forms since the invention thereof. Photograph, which has been included within many avant-garde art movements in different forms, is usually used as a collage material in Dadaism. Dadaists have formed a different integrity with collage not only by breaking the visual element but the literary and linguistic elements, as well. While opposing the conventional movements in the art, Dada has created new expression opportunities, and it has greatly utilized photograph and the photography images in order to develop the objectives in addition to the activism thereof. Dadaists have utilized optical image abundance in media and used some of these images in different contexts. In order to provide the precise and striking communication required by the unusual messages of the artists, they have placed photographs in different contexts and utilized the realism thereof as a striking power. In this research, the way of usages of the photographs in Dadaism is examined through the works of the artists. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Dada tr_TR
dc.subject Fotoğraf tr_TR
dc.subject Kolaj tr_TR
dc.subject Sanatçı tr_TR
dc.subject Mesaj tr_TR
dc.subject Photograph tr_TR
dc.subject Collage tr_TR
dc.subject Artist tr_TR
dc.subject Message tr_TR
dc.title Dada’nın fotoğraf anlayışı tr_TR
dc.title.alternative Sense of photograph as for the Dada tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR166221 tr_TR
dc.identifier.volume 1 tr_TR
dc.identifier.issue 2 tr_TR
dc.identifier.startpage 83 tr_TR
dc.identifier.endpage 92 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 1 Sayı 2 [8]
    Cilt 1' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record