DSpace Repository

İlk ve orta öğretim müzik kitaplarında Türk Halk Müziği eserlerinin içerik analizi

Show simple item record

dc.contributor.author Toptaş, Barış
dc.contributor.author Güler, Emirhan
dc.date.accessioned 2016-10-07T12:42:04Z
dc.date.available 2016-10-07T12:42:04Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Toptaş, B. Güler, E. (2016). İlk ve orta öğretim müzik kitaplarında Türk Halk Müziği eserlerinin içerik analizi. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. Cilt:2, Sayı:1, 1-20 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4737
dc.description İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. (2016). Cilt:2, Sayı:1, 1-20 ss. tr_TR
dc.description.abstract Türk kültürünün gelecek nesillere aktarımında çocukların doğru bir yaklaşımla eğitilmesi oldukça önemlidir. Türk kültürünün en önemli ögelerinden biriside geleneksel müziklerimizden olan halk müziğidir. Türk Halk müziği yaşadığımız Anadolu coğrafyasının birçok kültürel değerlerini içinde barındırmaktadır. Bu kültürel değerlerin, bireylerin eğitim sürecinde sistemli bir şekilde öğretilmesi ve benimsetilmesi Türk Halk Müziğinin pratikte yaşanması ve yaşatılması adına önem taşımaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmada, ilk ve orta öğretim okul düzeyinde kullanılan müzik eğitimi kitaplarının, Türk Halk Müziği konusunda öğrencilere yönelik kazanımlarının ne düzeyde olduğu araştırılmıştır. Çalışmada, ilk ve orta öğretim düzeyinde kullanılan müzik eğitimi kitaplarının içerik analizi yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda müzik ders kitaplarında 42 türkü incelenmiştir. İncelenen türküler de 7 farklı makam dizisinin, 7 farklı karar sesinin, 26 farklı ilin türküsünün, 7 farklı ritm kalıbının, 3 farklı nüans teriminin, 3 farklı tartım kalıbının ve 6 farklı ses aralığının olduğu ortaya çıkmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Educating children with a right approach to transfer to future generations of Turkish culture is very important. One of the most important elements of Turkish culture in which our traditional music is folk music . We live Turkish folk music is steeped in many cultural values of Anatolia . The cultural values of the individuals to be taught in a systematic way in the educational process and adopting it is important to live practically on behalf of Turkish Folk Music and kept alive . In this context , this study used primary and secondary school level music education oks , the gains for students in Turkish Folk Music was investigated at what level it is . In the study, a content analysis of music education textbooks used in primary and secondary education levels has been. At end of study , it examined 42 songs in music textbooks. 7 different authorities series also examined the songs of 7 different decision sound , in 26 different provinces türükü of of 7 different rhythm patterns , 3 different nuances of the term , has emerged as the 3 different measurement patterns and the 6 different sound ranges. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Türkish folk music tr_TR
dc.subject Music edution tr_TR
dc.subject Folk song tr_TR
dc.subject Türk halk müziği tr_TR
dc.subject Müzik eğitimi tr_TR
dc.subject Türkü tr_TR
dc.title İlk ve orta öğretim müzik kitaplarında Türk Halk Müziği eserlerinin içerik analizi tr_TR
dc.title.alternative Prımary and secondary educatıon musıc books in Turkısh Folk Musıc content analysıs of works tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tr_TR
dc.contributor.authorID TR30062 tr_TR
dc.contributor.authorID TR221634 tr_TR
dc.identifier.volume 2 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 20 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 2 Sayı 1 [9]
    Cilt 2' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record