DSpace Repository

Türkiye’de altmış sekiz kuşağı dünya algısının popüler müziğe yansıması

Show simple item record

dc.contributor.author Doğan, Emrah
dc.contributor.author Mustan Dönmez, Banu
dc.date.accessioned 2016-10-07T13:01:18Z
dc.date.available 2016-10-07T13:01:18Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Doğan, E. Mustan Dönmez, B. (2016). Türkiye’de altmış sekiz kuşağı dünya algısının popüler müziğe yansıması. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. Cilt:2, Sayı:1, 45-75 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4740
dc.description İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. (2016). Cilt:2, Sayı:1, 45-75 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada, 68 Dönemi’nin Dünya’da ve Türkiye’de açtığı çığırın, Türk popüler müziğine ne şekilde yansıdığı üzerinde durulmuştur. Çalışmada öncelikle 68 Dönemi olaylarının kaynaklandığı nedenler ve Dünya’da ve Türkiye’de sosyo-politik açıdan nelere yol açtığı üzerinde durulmuştur. Ardından Dünya ve Türkiye’de cereyan eden bir takım olayların Türkiye’de Popüler Müziğe ne şekilde yansıdığı, 68 Olaylarının Türkiye’de hangi popüler müzik türlerini oluşturduğu ve 68’lilerin hangi geleneksel müziklerden ilham aldığı üzerinde durulmuştur. 68 Olayları, protest bir duruşu içermektedir. İlkin üniversitelerde başlayan, ardından sivil halkı da içine alan olaylar, halkı yönetim ve sistemle karşı karşıya getirmiştir. Dolayısıyla on yıllarca süren bu politik olayların etkisi, kültüre ve müziğe yansımıştır. 68 Kuşağı’nın öğrenci hareketleriyle başlayıp Dünya’nın dört bir yanına hızla yayılması, genel olarak o dönemin dünya müziklerini etkilemiş, Dünya’da Protest/Muhalif Müzik ya da Devrim Müziği denilen türlerin doğmasını sağlamıştır. Türkiye’de ise Protest Müzik, ağırlıklı olarak Özgün Müzik adıyla anılmaya başlanmıştır. Ayrıca Türkiye’de Anadolu Pop ya da Anadolu Rock olarak adlandırılan müzik türleri de 68’liler tarafından üretilmiş ya da beğenilmiştir. Bu türlerin (Özgün Müzik, Anadolu Pop, Anadolu Rock) oluşumunda ve olgunlaşmasında ise, içerisinde tarihten bugüne protest öğeler barındıran Türk Yöresel Müziği’nin Ozanlık Geleneği’ne bağlı Pir Sultan Abdal gibi protest duruşlu ozanlar büyük ölçüde esin kaynağı olmuştur. Çalışmada, ozanlık geleneğinden etkilenerek müzik yapan protest duruşlu Özgün Müzik grup ve sanatçılarından ve müziklerinden örnekler verilerek analizler yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract This research hasstressed on how 68 generation influenced Turkish Popular Music because 68 generation has opened a new road for the World and Turkey. Firstly; this research stress on the results and reasons of the actions that happened in the year of 68 and effects on the World and social and politic effects in Turkey. And after that the movements that happened in the world and influenced the Popular Music in Turkey. The 68 Movement rendered what kind of Popular Music raised in Turkey and what kind of traditional music the 68 musicians inspired from. 68 movement involves the protest attitude. This movement firstly started at the univercities then include the society; so made the society against the system and the government. Therefore this movement continued decades. The effects of this movement can be seen on culture and music easily. 68 generation movement started with student actions then spread out to all over the world because of that this movement influenced the world music at that time. It caused to emerge different types of music such as; protest music or revolution music. It has been given the name of "Özgün (Protest) Music" in Turkey; on the other hand in Turkey 68s' musicians produced different kinds of music such as; Anatolian Pop or Anatolian Rock. Moreover; these types of music (Anatolian Pop or Anatolian Rock) in Turkey had been produced by 68s' musicians. The development of these kinds of music such as; Özgün (Original) Music, Anatolian Rock and Anatolian Pop had got most of its inspiration from the poets such as Pir Sultan Abdal who has got protest attitude or who is related to the tradition poets of Turkish Local Music. In this research the analyses have been made by giving samples from the Özgün (Original) Music bands and musicians who play music by having inspiration from the tradition poets and who have got protest attitude. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject 68 Kuşağı tr_TR
dc.subject Türkiye tr_TR
dc.subject Protest/Muhalif müzik tr_TR
dc.subject Özgün müzik tr_TR
dc.subject Anadolu Pop/Rock tr_TR
dc.subject 68 Generation tr_TR
dc.subject Turkey tr_TR
dc.subject Protest/Opponent music tr_TR
dc.subject Özgün (Original) music tr_TR
dc.subject Anatolian Pop/Rock tr_TR
dc.title Türkiye’de altmış sekiz kuşağı dünya algısının popüler müziğe yansıması tr_TR
dc.title.alternative Reflectıon of sıxty eıght generatıon world perceptıon to popular musıc in Turkey tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Milli Eğitim Bakanlığı, İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR27635 tr_TR
dc.identifier.volume 2 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 45 tr_TR
dc.identifier.endpage 75 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 2 Sayı 1 [9]
    Cilt 2' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record