DSpace Repository

Müziğin insanlar ve çeşitli canlılar üzerine etkilerinin değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Oyan, Selin
dc.contributor.author Sağlamtimur, Baybars
dc.date.accessioned 2016-10-07T13:08:23Z
dc.date.available 2016-10-07T13:08:23Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Oyan, S. Sağlamtimur, B. (2016). Müziğin insanlar ve çeşitli canlılar üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. Cilt:2, Sayı:1, 77-82 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4741
dc.description İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. (2016). Cilt:2, Sayı:1, 77-82 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada, müziğin insanlar ve çeşitli canlılar üzerine etkileri ile müzikle tedavi konusuna değinilmiştir. Müziğin insanlar üzerinde bilinen etkilerinin yanı sıra, daha az bilinen hayvanlar üzerindeki etkilerinin de tartışıldığı bu çalışma, müziğin evrensel boyutunun sadece insanlar arasında sınırlı kalmadığını, bazı canlıların da bu manada değerlendirmeye alınması gerektiğini göstermektedir. Müziğin olumlu etkilerinden faydalanan Çin, Hint, Yunan, İbrani ve eski Türk toplumlarının yanı sıra bugün, dünya genelinde müziğin önemi ve gücü fark edilmiştir (Birkan, 2014: 37- 38). Ayrıca, müziğin bazı karasal ve sucul canlıların stresi azaltmaya yardımcı olduğu, bu sayede verim artışı sağlandığı çeşitli araştırmalarda bildirilmiştir (Demir ve Sağlamtimur, 2013: 49). Türk folklorunda ve Orta-Asya Türk kültüründe “Müzik-Hayvan” ilişkisini konu alan birçok rivayet, efsane ve hikâyeler, müziğin hayvanlar açısından da önemli bir unsur olduğunu gösterirken, Türk toplumunda müziğin ne kadar işlevsel olduğunu da ortaya koymaktadır (Colombe, 2012: 11). Mevcut literatür ve deneylere dayalı bilgi birikimi, müziğin, insanlardan karasal canlılara, karasaldan ise sualtındaki hayvanlara kadar uzanan çok geniş bir yelpazede etkilerinin derlenip, tartışıldığı bu çalışmayı doğurmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, music therapy and the effects of music on the humans and various living creatures were evaluated. This study discusses the less known effects of music on the animals as well as the known effects of the music on the humans. The study shows that the universal dimension of the music should be taken in to account regarding its effects not only between the humans but also including the animals. Besides the Chinese, Indian, Greek, Hebrew and old Turkish socities (which used the positive effects of music), the importance and the power of music have been realised throughout the world (Birkan, 2014: 37-38). Furthermore, in various researches it is reported that music helps reduce the stress therefore improve the productvity (Demir and Sağlamtimur, 2013: 49). In Turkish folklor and Middle Asia Turkish Culture, there are many narrativess, stories and tales based on the “Music-Animal” relationships for being an important factor for the animals, also reveals the importance of the music in Turkish society (Colombe, 2012: 11). From the humans to the land and underwater animals, wide ranging effects of music, which were derived from the existing literature and knowledge based on the experiments, have given rise to this study. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Müzik tr_TR
dc.subject Terapi tr_TR
dc.subject Etki tr_TR
dc.subject İnsanlar tr_TR
dc.subject Hayvanlar tr_TR
dc.subject Music tr_TR
dc.subject Therapy tr_TR
dc.subject Effect tr_TR
dc.subject Humans tr_TR
dc.subject Animals tr_TR
dc.title Müziğin insanlar ve çeşitli canlılar üzerine etkilerinin değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluatıng the effects of musıc on humans and varıous lıvıng creatures tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mersin Üniversitesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR235188 tr_TR
dc.contributor.authorID TR16221 tr_TR
dc.identifier.volume 2 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 77 tr_TR
dc.identifier.endpage 82 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 2 Sayı 1 [9]
    Cilt 2' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record