DSpace Repository

Kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte TRT Erzurum radyosu Türk halk müziği çalışmalarına genel bir bakış

Show simple item record

dc.contributor.author Alcan, Raci
dc.contributor.author Haşhaş, Sinan
dc.date.accessioned 2016-10-07T13:14:49Z
dc.date.available 2016-10-07T13:14:49Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Alcan, R. Haşhaş, S. (2016). Kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte TRT Erzurum radyosu Türk halk müziği çalışmalarına genel bir bakış. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. Cilt:2, Sayı:1, 83-91 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4742
dc.description İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. (2016). Cilt:2, Sayı:1, 83-91 ss. tr_TR
dc.description.abstract TRT Erzurum Radyosu; kuruluş tarihi olan 1960 yılından günümüze kadar geçen süreçte Türk halk müziği (THM) için önemli çalışmaların yapıldığı bir kurum olarak yöre için önemli bir değere sahiptir. TRT Erzurum Radyosu ulusal ölçekte kendini kanıtlamış birçok THM saz/ses sanatçısının yetişmesinde ayrıca 250’ye yakın türkü derlemesinin de direkt veya dolaylı olarak gerçekleştirilmesinde sağladığı katkılarla hatırı sayılır bir başarı serüveniyle öne çıkmaktadır. Bu araştırmada, TRT Erzurum Radyosu bünyesinde gerçekleştirilen THM çalışmaları genel bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında, TRT Erzurum Radyosu THM çalışmaları titizlikle incelenmiş, kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçteki çalışmalarda yer alan saz/ses sanatçıları ve bu sanatçılar tarafından yapılmış olan faaliyetler genel başlıklar altında tasnif edilmiştir. Araştırma doğrultusunda başlıca, TRT Erzurum Radyosu’nun yöre türkülerinin derlenme/kayıt altına alınma aşamalarına önemli katkılar sağladığı, yöre türkülerinin geniş kitlelere ulaşmasında özverili çalışmalar gerçekleştirdiği, bünyesinde yer alan gençlik korosu, çocuk korosu çalışmaları ile yöredeki/bölgedeki genç neslin THM’nin temel dinamiklerini öğrenmelerine vesile olan bir okul niteliğinde olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract TRT Erzurum Radio, which was established in 1960, is an important institution for the area where important works for Turkish Folk Music (TFM) have been performed since the date it was established. TRT Erzurum Radio has an important success adventure and a contribution directly or indirectly in collecting nearly 250 Turkish songs and in training TFM artists who have proven them in national level. In this study, the TFM works, which are performed in TRT Erzurum Radio, have been assessed with a general viewpoint. In the scope of the study, the TRT Erzurum Radio TFM works have been examined in detail, and the instruments/artists and their works performed so far have been classified under general titles. In the scope of the study, it has been concluded mainly that TRT Erzurum Radio has the quality of being a school for the young generation in the area to teach them the basic dynamics of the TFM with the activities like Youth Chorus, and Children Chorus; and provides important contributions in collecting and recording the songs of the area, and in transferring these songs to great masses. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) tr_TR
dc.subject Türk Halk Müziği tr_TR
dc.subject TRT Erzurum radyosu tr_TR
dc.subject Turkey Radio and Television Institution (TRT) tr_TR
dc.subject Turkish Folk Music tr_TR
dc.subject TRT Erzurum Radio tr_TR
dc.title Kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte TRT Erzurum radyosu Türk halk müziği çalışmalarına genel bir bakış tr_TR
dc.title.alternative A general vıew on Trt Erzurum radıo Turkısh folk musıc works ın the process from ıts establıshment untıl today tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.contributor.department TRT Erzurum Radyosu,: İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tr_TR
dc.contributor.authorID TR122915 tr_TR
dc.identifier.volume 2 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 83 tr_TR
dc.identifier.endpage 91 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 2 Sayı 1 [9]
    Cilt 2' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record