DSpace Repository

Türk halk çalgı yapımcılığında yenilikçi denemeler; “cümba”, “yaylı bağlama”, “bas kabak kemane”, “kabak tekneli cura”

Show simple item record

dc.contributor.author Haşhaş, Sinan
dc.contributor.author İmik, Ünal
dc.date.accessioned 2016-10-07T13:20:11Z
dc.date.available 2016-10-07T13:20:11Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Haşhaş, S. İmik, Ü. (2016). Türk halk çalgı yapımcılığında yenilikçi denemeler; “cümba”, “yaylı bağlama”, “bas kabak kemane”, “kabak tekneli cura”. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. Cilt:2, Sayı:1, 93-106 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4743
dc.description İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. (2016). Cilt:2, Sayı:1, 93-106 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu araştırma; çalgı yapımcıları tarafından kişisel çabalarla üretilen yeni/yenilikçi çalgıların tespit edilerek incelenmesini ayrıca organolojik ve icra özelliklerinin kayıt altına alınmasını konu almaktadır. Araştırmada; Kütahya/Tavşanlı yöresinde hem organolojik hem de icra özellikleri açısından mevcut Türk halk müziği (THM) çalgılarından çeşitli yönlerden farklılıklar gösteren özgün çalgıların varlığı tespit edilmiştir. Ardından alan araştırması kapsamında bu çalgıların yapımcısı ve icracılarına ulaşılarak kişisel görüşmeler gerçekleştirilmiş ve adı geçen çalgıların genel karakteristiklerinin (organolojik ve icra özellikleri) belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Araştırma doğrultusunda; yörede, “Cümba” , “Yaylı Bağlama”, “Kabak Tekneli Cura” ve “Bas Kabak Kemane” adı verilen dört adet çalgının varlığı tespit edilmiş ve bu çalgıların kendilerine has karakteristikleri kayıt altına alınmıştır. tr_TR
dc.description.abstract This study aims to determine and examine new/innovative musical instruments made by instrument producers with individual efforts, and recording their organologic and performance properties. It has been determined that there are specific musical instruments that differ from the current musical instruments both in terms of organologic and performance properties in Kütahya/Tavşanlı area. In the scope of field study, the makers and performers of these new instruments have been contacted, and individual interviews have been made, and the general characteristics (organologic and performance properties) of the abovementioned instruments have been determined. In the scope of the study, the existence of four instruments, “cumba”, “bowed baglama”, “bass pumpkin violin”, “pumpkin hull cura”, and the characteristics of these instruments have been determined. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Türk Halk Müziği tr_TR
dc.subject Çalgı tr_TR
dc.subject Çalgı yapımcılığı tr_TR
dc.subject Turkish Folk Music tr_TR
dc.subject Instrument tr_TR
dc.subject Instrument making tr_TR
dc.title Türk halk çalgı yapımcılığında yenilikçi denemeler; “cümba”, “yaylı bağlama”, “bas kabak kemane”, “kabak tekneli cura” tr_TR
dc.title.alternative Innovatıve trıals ın makıng Turkısh musıcal ınstruments; “cumba”, “bowed baglama”, “bass pumpkın vıolın”, “pumpkın hull cura” tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tr_TR
dc.contributor.authorID TR122915 tr_TR
dc.contributor.authorID TR120198 tr_TR
dc.identifier.volume 2 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 93 tr_TR
dc.identifier.endpage 106 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 2 Sayı 1 [9]
    Cilt 2' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record