DSpace Repository

GTSM bağlamında saz müziğinde karşılaşılan sorunlar

Show simple item record

dc.contributor.author Kahyaoğlu, Yılmaz
dc.date.accessioned 2016-10-07T13:29:17Z
dc.date.available 2016-10-07T13:29:17Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Kahyaoğlu, Y. (2016). GTSM bağlamında saz müziğinde karşılaşılan sorunlar. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. Cilt:2, Sayı:1, 107-111 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4744
dc.description İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi. (2016). Cilt:2, Sayı:1, 107-111 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada GTSM bağlamında saz müziğinde karşılaşılan sorunlar ele alınmıştır. Betimsel bir modelle ve tarama yöntemiyle yürütülen bu çalışmadan çıkan sonuçlara göre; GTSM de başlangıçta kullanılan nota yazım sistemlerinden başlayan sorunlar bugün bazı akademisyenler tarafından gtsm nin tanımlanmasına bile etki etmiştir. Bu sorunlar, icrada karşılşılan sorunlar, Saz müziği formlarında karşılaşılan sorunlar, notasyonda karşılaşılan sorunlar, çalgı standartlarında karşılaşılan sorunlar, eser adlandırması ve eser üretimi gibi ana başlıklar altında ele alınmıştır. Fakat bütün bunlara rağmen GTSM nin önemli bestecileri ve eğitimcileri, GTSM’nin icrada karşılaşılan sorunlarının, kendi karakterinde yer alan nota dışı icra özelliğinden kaynaklandığını göstermektedir ve icracılar bunu farkında olmadan yapmaktadırlar diyerek, Türk müziğinin gerçek duygusunun ancak dinleyerek, meşk ederek ve eser ezberleyerek elde edilebileceğini açıkça ifade ediyor. Diğer sorunların ise alanında uzman kişilerin birlikte yapacakları çalışmalar ile giderilebileceği kanısına varmışlardır. tr_TR
dc.description.abstract This study is intended to deal with the problems in playing the saz in the context of GTSM. According to the results of the study conducted on a descriptive model and with the screening method; the problems starting from the note-writing systems initially used in GTSM have influenced the definition of GTSM by some academicians even today. These problems have been examined under the group titles of problems in performing, problems in saz music forms, problems in notation, problems in instrumental standards, problems in the naming of the work and in the production of the work. For all these issues, however, important composers and trainers of GTSM show that the problems in performing GTSM result from the performance quality in its own character out of the note and say that performers do it unawares. In a way they put it clearly that the real feeling of Turkish music can only be acquired by listening, practicing and memorizing the work. They have also got the opinion that the other problems could be eliminated through the collaborative studies and works of the experts in their fields. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Music tr_TR
dc.subject Turkish music tr_TR
dc.subject Saz music tr_TR
dc.subject Müzik tr_TR
dc.subject Türk müziği tr_TR
dc.subject Saz müziği tr_TR
dc.title GTSM bağlamında saz müziğinde karşılaşılan sorunlar tr_TR
dc.title.alternative Problems at saz musıc ın the context of gtsm tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR45627 tr_TR
dc.identifier.volume 2 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 107 tr_TR
dc.identifier.endpage 111 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 2 Sayı 1 [9]
    Cilt 2' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record