Cilt 6 Sayı 14

 

Recent Submissions

  • Yaşar, Mesut (İnönü Üniversitesi, 2016)
    Çağdaş Sanat’ın tarihsel gelişimi, Batı’nın yüzlerce yıllık geçmişine karşın, ülkemizde, yaklaşık yüz-yüz elli yıllık bir sürece sahiptir. Buna rağmen, günümüzde Türk Sanatı’nın geldiği nokta hiç de küçümsenemeyecek bir ...