DSpace Repository

El tercihinin görsel P300 yanıtları ve görsel tarama yolları üzerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Eskikurt, Gökçer
dc.contributor.author Yücesir, İlker
dc.contributor.author İşoğlu Alkaç, Ümmühan
dc.date.accessioned 2016-10-10T08:10:31Z
dc.date.available 2016-10-10T08:10:31Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Eskikurt, G. Yücesir, İ. İşoğlu Alkaç, Ü. (2012). El tercihinin görsel P300 yanıtları ve görsel tarama yolları üzerine etkisi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. Cilt.1, Sayı:1, 32-40 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4770
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. (2012). Cilt.1, Sayı:1, 32-40 ss. tr_TR
dc.description.abstract Beyin yarıküre asimetrilerinin davranışa da benzer şekilde yansıdığı düşünülmektedir. Bu konuda en belirgin davranışsal asimetri, el tercihidir. Görsel Oddball paradigması ile 19 farklı bölgeden, sol ve sağ elini kullanan 14’er gönüllünün (toplam 28 kişi) Olaya İlişkin Potansiyel (OİP) verileri kaydedilmiştir. Ayrıca değişikliği tespit paradigmasında tarama yolu değerlendirilmiştir. Sağ ve sol elini kullananların P300 yanıtlarının genlik ve latans değerlerinin karşılaştırmasında gruplar arası fark bulunmazken; kanal bazında orta hat (Fz, Cz, Pz) genlik (p<0.05) ve latans (p<0.04) verilerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sağ elini kullananların P300 genlik değerleri sol elini kullananların P300 genlik değerlerinden daha yüksek ve latans değerleri de daha uzundur. Sağ elini kullananların sağ ve sol yarıküre yanıtları karşılaştırıldığında sağ yarıküre P300 yanıtlarının daha yüksek genliklere sahip olduğu görülmüştür (p<0.05). Aynı bulgu sol elini kullananlarda da elde edilmiştir (p<0.05). Tarama yolları arasında gruplar arası fark bulunmamıştır. Çalışmamızda görsel bilginin işlemlenmesinin bilişsel boyutu hem sağ hem de sol elini kullananlarda sağ yarıkürede baskın olarak bulunmuştur. Ayrıca orta hat kanallarında sağ elini kullananların yanıtlarında, sol elini kullananlarla karşılaştırıldığında, hem daha büyük hem de daha geç olarak oluşmaktadır. Bulgularımızın hem sağ hem de sol elini kullananların sonuçlarını içermesi, önceki çalışmalara göre özellikli olmasını sağlamaktadır. Elde edilen bulgular yarıkürelerin özelleştiği işlevler, korpus kallozal bölgenin büyüklüğü ve kafatası kalınlığının yarıkürelerarası farkı ile ilişkilendirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract It is thought that hemispheric asymmetry is reflected to behavioral asymmetries. The most prominent behavioral asymmetry is hand preference. This study consisted of two groups (14 each) with different handedness. Event-Related Potentials (ERPs) to a visual oddball task were recorded from 19 sites, and another session with a “change detection paradigm” was applied, where the visual scanning pathways were recorded. The comparison of P300 grand averages of 19 sites showed no significant difference between the groups. The comparison of the central sites (Fz, Cz, Pz) showed significant differences of both, amplitude and latency, (p<0.05; p<0.04) respectively, where larger amplitudes and longer latencies were found in the right handed group. Both groups have showed larger P300 amplitudes of right hemispheric responses (p<0.05) in inter-hemispheric comparison. The results of “change detection paradigm” have shown no significant difference between the groups. The cognitive processing of visual information was found to be more dominant at the right hemisphere in both groups, and stronger at central sites in right handed subjects than their left handed counter partners. The study included both, right- and left handed subjects, which makes it more specific than the previous studies in the field. The present findings were related with the results of studies which examine the thickness of the skull, the size of corpus callosal area and the functional specialization of hemispheres. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject El tercihi tr_TR
dc.subject Olay ilişkili potansiyelleri tr_TR
dc.subject Hand preference tr_TR
dc.subject Event-related potentials tr_TR
dc.subject P300 tr_TR
dc.title El tercihinin görsel P300 yanıtları ve görsel tarama yolları üzerine etkisi tr_TR
dc.title.alternative The effect of Handedness on visual p300 responses and visual scanning pathways tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İstanbul Üniversitesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR253312 tr_TR
dc.contributor.authorID TR176195 tr_TR
dc.identifier.volume 1 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 32 tr_TR
dc.identifier.endpage 40 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record