DSpace Repository

47,XYY karyotipli infertil bir çiftte ICSI ile gebelik eldesi ve genetik danışmanlık süreci

Show simple item record

dc.contributor.author Kara, Murat
dc.contributor.author Kumbak Aygün, Hatice Banu
dc.contributor.author Tekedereli, İbrahim
dc.date.accessioned 2016-10-10T08:39:28Z
dc.date.available 2016-10-10T08:39:28Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Kara, M. Kumbak Aygün, H.B. Tekedereli, İ. (2012). 47,XYY karyotipli infertil bir çiftte ICSI ile gebelik eldesi ve genetik danışmanlık süreci. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. Cilt:1, Sayı:1, 46-48 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4773
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. (2012). Cilt:1, Sayı:1, 46-48 ss. tr_TR
dc.description.abstract 47,XYY sendromu erkeklerde ekstra Y kromozomunun olduğu bir cinsiyet kromozomu anöploidisidir ve bu erkeklerin büyük bir kısmı fenotipik olarak normal özellik gösterirler. Ancak infertilite, kanser, nörolojik hastalıklar riskinde artma bildirilmiştir. Bu olguda intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) ile normal genotipte bir çocuğa sahip olan 47,XYY genotipli bir vaka sunularak bu tür genotipe sahip bireyler için genetik danışmanlık sürecinin önemi tartışıldı. tr_TR
dc.description.abstract 47,XYY syndrome is a sex chromosome aneuploidy with an extra Y chromosome, and these males are phenotypically normal. The syndrome is associated with an increased risk of infertility, cancer and neurological diseases. Here, we report a 47,XYY karyotyped male who has a normal karyotyped baby by intractoplasmic sperm injection (ICSI) and discuss the importance of genetic counseling process in 47,XYY cases. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject 47,XYY tr_TR
dc.subject İnfertilite tr_TR
dc.subject Genetik danışmanlık tr_TR
dc.subject Infertility tr_TR
dc.subject Genetic counseling tr_TR
dc.title 47,XYY karyotipli infertil bir çiftte ICSI ile gebelik eldesi ve genetik danışmanlık süreci tr_TR
dc.title.alternative Pregnancy by ICSI and genetic counseling in A 47,XYY karyotype-couple tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR105803 tr_TR
dc.identifier.volume 1 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 46 tr_TR
dc.identifier.endpage 48 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record