DSpace Repository

Myoepithelioma of the parotid gland: A rare case

Show simple item record

dc.contributor.author Yenidünya, Sibel
dc.contributor.author Haltaş, Hacer
dc.contributor.author Bayrak, Reyhan
dc.contributor.author Aktaş, Davut
dc.date.accessioned 2016-10-10T08:47:42Z
dc.date.available 2016-10-10T08:47:42Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Yenidünya, S. Haltaş, H. Bayrak, R. Aktaş, D. (2012). Myoepithelioma of the parotid gland: A rare case. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. Cilt:1, Sayı:1, 49-51 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4774
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. (2012). Cilt:1, Sayı:1, 49-51 ss. tr_TR
dc.description.abstract The present case describes the clinical and histopathologic features of a benign myoepithelioma of the parotid gland. A 70-year-old woman presented with clinical symptoms of a unilateral, gradually developing, preauricular swelling. Examination revealed a 7x5 cm tumor in the area of the left parotid gland. The tumor was removed and sent to the pathology department. A diagnosis of myoepithelioma was established. Myoepitheliomas of salivary glands are extremely rare, comprising approximately only 1% of all salivary gland tumours. Their histopathologic features, immunohistochemical findings, and clinical behavior are not well characterized. Together with the literature, consideration are presented on the histopathologic evaluation, differential diagnosis of these lesions. tr_TR
dc.description.abstract Bu olgu sunumunda parotis bezinin benign myoepitelyomunun klinik ve histopatolojik özellikleri tanımlanmaktadır. Yetmiş yaşındaki bayan hasta tek taraflı, tedricen büyüyen preauriküler şişlik semptomları ile başvurmuştur. Muayenede sol parotis bezinde 7x5 cm boyutlarında tumor tespit edilmiştir. Eksize edilerek patoloji bölümüne gönderilen tümör myoepitelioma tanısı almıştır. Myoepitelyomalar tükrük bezi tümörlerinin yaklaşık %1 ‘ini oluşturan nadir tümörlerdir. Histopatolojik özellikleri, immunohistokimyasal bulguları ve klinik davranışları iyi karakterize edilmemiştir. Literatür eşliğinde bu lezyonların histopatolojik özellikleri ve ayırıcı tanısı sunulmuştur. tr_TR
dc.language.iso eng tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Parotid gland tr_TR
dc.subject Myoepithelioma tr_TR
dc.subject Benign tr_TR
dc.subject Parotis bezi tr_TR
dc.subject Myoepitelyoma tr_TR
dc.subject Benig tr_TR
dc.title Myoepithelioma of the parotid gland: A rare case tr_TR
dc.title.alternative Parotis bezi myoepitelyomu: Nadir bir olgu tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Fatih Üniversitesi, 29 Mayıs Ankara Hospital tr_TR
dc.identifier.volume 1 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 49 tr_TR
dc.identifier.endpage 51 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record