DSpace Repository

Başarılı bir replantasyonda beklenmedik bir yenilgi: sigara?

Show simple item record

dc.contributor.author Fırat, Cemal
dc.contributor.author Erbatur, Serkan
dc.contributor.author Elmas, Ömer
dc.contributor.author Geyik, Yılmaz
dc.contributor.author Aytekin, Ahmet Hamdi
dc.date.accessioned 2016-10-10T10:27:57Z
dc.date.available 2016-10-10T10:27:57Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Fırat, C. Erbatur, S. Elmas, Ö. Geyik, Y. Aytekin, A. H. (2012). Başarılı bir replantasyonda beklenmedik bir yenilgi: sigara? İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. Cilt:1, Sayı:1, 58-60 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4777
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. (2012). Cilt:1, Sayı:1, 58-60 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada, başarılı bir başparmak replantasyonunun 9. gününde sigaraya bağlı başarısızlık görülen bir olgumuzu sunmayı amaçladık. Kırk altı yaşında erkek hasta sağ el başparmağının proksimal falanks seviyesinden 3 saat önce spiralle kesilmesi nedeniyle kliniğimize başvurdu. Başarılı bir replantasyon gerçekleştirildi. Sekiz gün boyunca heparin ve antikoagülan tedavi uygulandı. Dokuzuncu günde parmak dolaşımının belirgin olarak bozulduğu ve giderek morarmaya başladığı görüldü. Hastanın o gün bir saatte 6 adet sigara içtiği öğrenildi. Arteryel yetmezliğin venöz yetmezlikle ilişkili olma ihtimali düşünülerek tırnak yatağı açılıp bir süre sülük uyguladı. Ancak yaklaşık 10 saat sonra dolaşım tamamen kayboldu. İki gün sonra nekroz tamamen oturdu ve parmak alınarak güdük onarımı yapıldı. Sigara hem trombosit agregasyonunu hem de katekolamin salınımını artırarak vazospazma yol açmaktadır. Heparinin hasarlanmış damarlarda iyileşmeyi dramatik olarak artırdığı ve endotelial rejenerasyonun 14 günde gerçekleştiği gösterilmiştir. Bu vakamızda sigaranın tetiklediği vazospazmın yanı sıra antikoagülan ajanları erken kestiğimizi düşünmekteyiz. Bu tür olgularda sigara tüketiminin kısıtlanmasının ve iki hafta boyunca heparin uygulanmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. tr_TR
dc.description.abstract In this study, we aimed to present a case that had been made a successful thumb replantation surgery but failed due to smoking only nine days after the surgery. A 46-year-old male patient admitted to our clinic because of his right-hand was cut down with spiral machine cutter from the level of the proximal phalanx of the hallux 3 hours before the admission. A successful replantation surgery was performed. Heparin and anticoagulant therapy was continued for 8 days. On the 9th day, it was seen that the circulation began to fail and the finger had get bruising. It was revealed that the patient smoked 6 cigarettes within an hour on that day. Arterial insufficiency may be associated with venous insufficiency so the leech applied for a while to the nail bed. However, circulation disappeared 10 hours after completely. Two days later, necrosis sat down and finger was taken away and stump was sutured. Cigarette led vasospasm by increasing both platelet aggregation and catecholamine secretion. It was shown that heparin dramatically increases the recovery of damaged blood vessels. Also, endothelial regeneration occurred within 14 days. In this case, we believe that the cause of failure on 9th day was due to smoking-induced vasospasm, as well as early stopping the anticoagulant agents. In such patients, it will be better to reduce smoking and heparin may be useful for two weeks. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Ampütasyon tr_TR
dc.subject Replantasyon tr_TR
dc.subject Sigara tr_TR
dc.subject Papaverin tr_TR
dc.subject Amputation tr_TR
dc.subject Replantation tr_TR
dc.subject Smoking tr_TR
dc.subject Papaverine tr_TR
dc.title Başarılı bir replantasyonda beklenmedik bir yenilgi: sigara? tr_TR
dc.title.alternative An unusual fail in a successful replantation: smoking? tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR123649 tr_TR
dc.contributor.authorID TR132385 tr_TR
dc.identifier.volume 1 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 58 tr_TR
dc.identifier.endpage 60 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record