DSpace Repository

Malatya’da ilköğretim okulu öğrencilerinde şaşılık sıklığı

Show simple item record

dc.contributor.author Demirel, Soner
dc.contributor.author Gündüz, Abuzer
dc.contributor.author Duman, Behice Şuheda
dc.contributor.author Fırat, Penpegül
dc.contributor.author Bakır, Sevtap
dc.contributor.author Yakıncı, Cengiz
dc.date.accessioned 2016-10-17T12:03:40Z
dc.date.available 2016-10-17T12:03:40Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Demirel, S. Gündüz, A. Duman, B. Şuheda, Fırat, P. Bakır, S. Yakıncı, C. (2012). İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 2: 39-41 ss. tr_TR
dc.identifier.uri https://www.inonu.edu.tr/Uploads/iys_dosyalar/24/file/11-makales39-41.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4812
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 2: 39-41 ss. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada, Malatya il merkezinde bulunan ilköğretim okullarındaki çocuklarda şaşılık prevalansının saptanması amaçlandı. Çalışmaya yaşları 6-12 arasında değişen ilköğretim öğrencileri alındı. Okullar, düşük (Grup 1) ve yüksek (Grup 2) sosyoekonomik düzeyli okullar olarak iki gruba ayrıldı. Taramaya alınan tüm öğrencilere Hischberg korneal ışık refleksi ve kardinal bakış yönlerinde göz hareketleri incelemesi ile uzak ve yakın kapama testleri yapıldı. Toplam 2088 (gruplarda sırasıyla, 1404 ve 684) öğrenci üzerinde tarama yapıldı. Tüm öğrencilerin 39’unda (%1.87) (21’i grup 1’de, 18’i grup 2’de) şaşılık tespit edildi. En çok rastlanılan şaşılık tipinin esotropya olduğu saptandı. Şaşılığı olan olguların 19’unda (%48.7) ambliyopi gözlendi. Tüm şaşılık olgularından 33’ünün (%84.6) daha önce bu hastalık bakımından tıbbi tanı aldığı görüldü. Bunların düzenli takip olma oranlarının ise gruplarda sırasıyla %52.3 ve %61.1 olduğu saptandı. Sonuç olarak, rutin göz muayeneleri şaşılığın erken tanı ve tedavisi açısından önemlidir. Okul taramaları tıbbi tanı ve tedaviye başvurmamış olguların saptanması bakımından faydalı olabilir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, we aimed to determine the prevalence of strabismus in primary schools’ children in Malatya. This study was performed on primary school students in Malatya between 6-12 years. The schools were divided into 2 groups, in terms of socio-economic structures to be lower (Group 1) and higher (Group 2) status. Hirschberg corneal reflex test, cover-uncover test and ocular movements in cardinal positions were examined in all children. The children taken diagnosis of heterotropya were invited for complete ophthalmologic examination. The groups were consisted of 2088 children (1404 and 684, in groups respectively). Thirty-nine of all students (1.87%) were diagnosed with strabismus (21 in group 1 and 18 in group 2). The most frequent type of strabismus was esotropya. Ambliopia rate was 19 of 39 (48.7%) in strabismic population. The vast majority of strabismic children (84.6%) were previously diagnosed in both groups. Regular follow-up rates were found to be 52.3% and 61.1% in groups, respectively. Routine ophthalmologic examinations are important for early diagnosis and treatment of strabismus. When the routine examinations were not performed on time, school screenings for strabismus would be beneficial. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Okul taraması tr_TR
dc.subject Şaşılık tr_TR
dc.subject Ambliyop tr_TR
dc.subject School screening tr_TR
dc.subject Strabismus tr_TR
dc.subject Ambliopia tr_TR
dc.title Malatya’da ilköğretim okulu öğrencilerinde şaşılık sıklığı tr_TR
dc.title.alternative Strabismus Prevalence in Primary Schools’ Children in Malatya tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları tr_TR
dc.contributor.authorID TR110344 tr_TR
dc.contributor.authorID TR60847 tr_TR
dc.contributor.authorID TR103718 tr_TR
dc.contributor.authorID TR5965 tr_TR
dc.identifier.volume 2 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 39 tr_TR
dc.identifier.endpage 41 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 1 Sayı 2 [18]
    Cilt 2' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record