DSpace Repository

Geriatrik hemodiyaliz hastalarında diyabet varlığının trombosit indekslerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Bentli, Recep
dc.contributor.author Köz, Süleyman
dc.contributor.author Coşkun, Abdulvahap
dc.contributor.author Şahin, İdris
dc.date.accessioned 2016-10-17T12:34:47Z
dc.date.available 2016-10-17T12:34:47Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Bentli, R. Köz, S. Coşkun, A. (2012). Geriatrik hemodiyaliz hastalarında diyabet varlığının trombosit indekslerine etkisi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 2: 42-45 ss. tr_TR
dc.identifier.uri https://www.inonu.edu.tr/Uploads/iys_dosyalar/24/file/12-makales42-45.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4813
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 2: 42-45 ss. tr_TR
dc.description.abstract Çalışmamızda trombosit indekslerinin diyabetik ve diyabetik olmayan geriatrik hemodiyaliz hastalarında karşılaştırılması amaçlandı. Çalışmaya 42 diyabetik (20 erkek, 22 kadın; ortalama yaş: 71,2±5,5) 55 diyabetik olmayan (30 erkek, 25 kadın ortalama yaş:72,1±4,6) geriatrik hemodiyaliz hastası alındı. Tam kan sayımı için EDTA'lı tüplere 2ml venöz kan örneği alındı ve trombosit indeksleri [Ortalama Trombosit Hacmi (OTH), Trombosit Dağılım Genişliği (TDG)] otomatize kan sayım cihazında çalışıldı. OTH ve TDG anlamlı olarak diyabetik hastalarda diyabetik olmayanlara kıyasla yüksek bulundu (P<0.05). Trombosit indekslerinden OTH ve özellikle TDG diyabetik geriatrik hemodiyaliz hastalarında yüksek olarak saptandı. Daha ileri çalışmalarla trombosit indeksleri ile artmış kardiyovasküler hastalık riski arsındaki ilişki değerlendirilmeli ve tedavi planında bu indeksler göz önünde bulundurulmalıdır. tr_TR
dc.description.abstract This study was aimed at evaluating platelet indices in diabetic versus non-diabetic geriatric hemodialysis patients. This study included 42 geriatric hemodialysis patients with DM (20 men, 22 women; mean age 71,2±5,5) and 55 non-DM (30 men, 25 women; mean age 72,1±4,6) from the hospital. Anticoagulated blood was collected and analyzed in an automated blood cell counter for platelet count and indices [Mean platelet volume (MPV), platelet distribution width (PDW)]. MPV and PDW were significantly higher in diabetic patients compared to the non-diabetics (P<0.05 for all). Platelet indices MPV and especially PDW increased in diabetic geriatric hemodialysis patients. Diabetic geriatric hemodialysis patients with increased platelet indices in further studies should be evaluated the relationship between increased risk of cardiovascular diseases and these indexes should be considered in treatment planning. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Geriatrik tr_TR
dc.subject Diyabetes mellitus tr_TR
dc.subject Hemodiyaliz tr_TR
dc.subject OTH tr_TR
dc.subject TDG tr_TR
dc.subject Geriatric tr_TR
dc.subject Diabetes mellitus tr_TR
dc.subject Hemodialysis tr_TR
dc.subject MPV tr_TR
dc.title Geriatrik hemodiyaliz hastalarında diyabet varlığının trombosit indekslerine etkisi tr_TR
dc.title.alternative The Effect of the Presence of Diabetes to Platelet Indices in Geriatric Hemodialysis Patients tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları tr_TR
dc.contributor.authorID TR176228 tr_TR
dc.contributor.authorID TR114386 tr_TR
dc.contributor.authorID TR164219 tr_TR
dc.contributor.authorID TR7851 tr_TR
dc.identifier.volume 2 tr_TR
dc.identifier.issue 1 tr_TR
dc.identifier.startpage 42 tr_TR
dc.identifier.endpage 45 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 1 Sayı 2 [18]
    Cilt 2' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record