DSpace Repository

Pulpa ve periapikal doku hastalıklarında bakterilerin önemi: bölüm II

Show simple item record

dc.contributor.author Şimşek, Neslihan
dc.contributor.author Bulut, Elçin Tekin
dc.date.accessioned 2016-10-25T11:38:19Z
dc.date.available 2016-10-25T11:38:19Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Şimşek, N. ve Bulut, Elçin T. (2013). Pulpa ve periapikal doku hastalıklarında bakterilerin önemi: bölüm II. nönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013; 2: 44-48 ss. tr_TR
dc.identifier.uri https://www.inonu.edu.tr/uploads/old/3/260/44-48derleme.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4886
dc.description İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013; 2: 44-48 ss. tr_TR
dc.description.abstract Dental pulpa ve periapikal dokularda enfeksiyona neden olan çeşitli bakteri türleri moleküler tekniklerin de gelişmesiyle daha da ayrıntılı olarak araştırmacılar tarafından uzun yıllardır incelenmektedir. Bakterilerin endodontik enfeksiyonlardaki rollerinin bilinmesi ve belirlenmesi endodontik tedavilerde başarılı sonuçlar elde edebilmek adına önemlidir. Bu çalışmanın amacı; kök kanal enfeksiyonlarında görülen bakterilerin türleri, özellikleri, birbirleri ile olan etkileşimleri ve enfeksiyonlardaki rollerinin araştırıldığı çalışmaların derlenmesidir. tr_TR
dc.description.abstract Infection caused by various bacterial species in dental pulp and periapical tissues has been studied by the researchers comprehensively with the development of molecular techniques. It is important to determine the role of bacteria in endodontic infections to get successful outcomes in endodontic treatments. The purpose of this article is to review the literature on bacterial species in root canal enfections, their characteristics, interactions with each other and their role in infections. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Bakteriler tr_TR
dc.subject Endodontik enfeksiyonlar tr_TR
dc.subject Ekoloji tr_TR
dc.subject Bacteria tr_TR
dc.subject Endodontic infections tr_TR
dc.subject Ecology tr_TR
dc.title Pulpa ve periapikal doku hastalıklarında bakterilerin önemi: bölüm II tr_TR
dc.title.alternative Importance of Bacteria in Pulp and Periapical Diseases: Part II tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti tr_TR
dc.contributor.authorID TR111157 tr_TR
dc.contributor.authorID TR124528 tr_TR
dc.identifier.volume 2 tr_TR
dc.identifier.issue 2 tr_TR
dc.identifier.startpage 44 tr_TR
dc.identifier.endpage 48 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record