DSpace Repository

Görsel ve işitsel sanatların doğa ile olan köprüsü: peyzaj mimarlığı

Show simple item record

dc.contributor.author Aslan, Fürüzan
dc.contributor.author Mustan Dönmez, Banu
dc.contributor.author Yılmaz, Bülent
dc.date.accessioned 2016-11-03T07:45:54Z
dc.date.available 2016-11-03T07:45:54Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Aslan, F. Mustan Dönmez, B. Yılmaz, B. (2014). Görsel ve işitsel sanatların doğa ile olan köprüsü: peyzaj mimarlığı. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi. Cilt:4, Sayı:9, 99-106 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/4940
dc.description İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi. (2014). Cilt:4, Sayı:9, 99-106 ss. tr_TR
dc.description.abstract Toplumla etkileşip bütünleşen sanatların başında görsel ve işitsel sanatlar yer almaktadır. Peyzaj Mimarlığı biliminin aynı zamanda bir sanat dalı olarak ele alındığı bilinmektedir. İnsanı ve kültürleri etkileyen sanat dalları ile peyzajın birbirinin de etkilemesi kaçınılmazdır. Görsel ve işitsel sanatlar ile peyzaj mimarlığı, yaşadıkları coğrafya içinde toplumla şekillenerek varlıklarını sürdürürler. Bu bakış açısı ile görsel ve işitsel sanatların peyzaj mimarlığı ile olan bağıntısı hem sanat hem de tasarım yönünden önemlidir. Bu çalışmada, görsel ve işitsel sanatların peyzaj mimarlığı ile olan ilişkisi örneklerle vurgulanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Among the arts which can easily be integrated and interacted with society are visual and auditory arts. Landscape architecture is accepted also to be a kind of art in addition to being a scientific field. It is inevitable that arts affecting humans and their cultures can also be interaction with landscape architecture. Visual and auditory arts are shaped in the societies and geography they are brought about together with landscape architecture. From this point of view, links between visual and auditory arts and landscape architecture is vitally important for both artistic and design aspects. In the present study, relationship between visual and auditory arts and landscape architecture is dealt with by taking the examples into consideration. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Müzik tr_TR
dc.subject Görsellik tr_TR
dc.subject Sanat tr_TR
dc.subject Peyzaj mimarlığı tr_TR
dc.subject Donatı tr_TR
dc.subject Music tr_TR
dc.subject Visuality tr_TR
dc.subject Art tr_TR
dc.subject Landscape architecture tr_TR
dc.subject Equipment tr_TR
dc.title Görsel ve işitsel sanatların doğa ile olan köprüsü: peyzaj mimarlığı tr_TR
dc.title.alternative Landscape archıtecture; a brıdge from vısual and audıtory arts towards nature tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tr_TR
dc.contributor.authorID TR120409 tr_TR
dc.contributor.authorID TR27635 tr_TR
dc.contributor.authorID TR8958 tr_TR
dc.identifier.volume 4 tr_TR
dc.identifier.issue 9 tr_TR
dc.identifier.startpage 99 tr_TR
dc.identifier.endpage 106 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cilt 4 Sayı 9 [12]
    Cilt 4' e ait sayılar bu alt bölümde listelenir.

Show simple item record