(2015)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Azatçam, Meltem; Altun, Eren; Daloğlu, Ferah Tuncel (2015)
  Ekrin hidrokistomlar, çoğunlukla kadınlarda, sıklıkla yüz ve gözkapağında görülen, ekrin duktuslardan köken alan, benign lezyonlardır.Ekrin hidrokistomlarıngörülme sıklığı tam olarak bilinmemektedir ve ayırıcı tanısında ...
 • Gürbüz, Perihan; Yetiş, Gülsüm; Yakupoğulları, Ayşe (2015)
  D vitamini; temel olarak ultraviyole-B ışınları maruziyeti ile insan vücudunda oluşturulabilen,aynı zamanda diyetle de alınabilen sekosteroid bir hormondur. Reseptörleriinsan vücudunda;ince bağırsak, böbrekler, endotel, ...
 • Yakıncı, Zehra Deniz (2015)
  Şekil hafızalı alaşımlar ,akıllı malzemeler olarak bilinip, uygun ısıl ve/veya mekanik işleme maruz kaldığında, önceki şekil veya boyutuna geri dönebilme yeteneğine sahip metalik malzemelerdir. Şekil bellekli (hafızalı) ...
 • Karaman, Ülkü; Kolören, Zeynep; Ayaz, Emine; Iraz, Meryem (2015)
  Ekinokokkozis, tenya ailesine bağlı Echinococcusgranulosus’unmetasestod formunun ara konaklarda neden olduğu bir helminto-zoonozdur. Parazitin erişkin formu köpek ve tilki gibi karnivor hayvanların ince bağırsağında, larva ...
 • Kucur, Mustafa; Akay, Aladdin (2015)
  Üretral foleysondalar uzun süre takılı kaldıklarızaman çeşitli komplikasyonlargelişebilmektedir.Bir hastada 3 aydır takılı olan foley sonda, membranöz üretradan sonda ucuna kadar kalsifiye olması ve sondanın balonunda 2 ...
 • Gürbüz, Perihan; Yetiş, Gülsüm; Yakupoğulları, Ayşe; Türkmen, Mehmet (2015)
  Kronik ve/veya uzun süreçli hastalıkların çocukluk döneminde artışı ile birlikte, çocukluk dönemi evde bakım hizmeti bir ihtiyaç haline gelmiştir. Çocuklukdöneminde, hem öğrenme hem de yararlı zaman geçirmekiçin en önemli ...
 • Gürbüz, Perihan; Yetiş, Gülsüm; Yakupoğulları, Ayşe; Çelikcan, Gaye (2015)
  Obezite, vücutta yağ kitlesinin yağsız vücut kitlesine oranla artması olarak tanımlanan bir hastalıktır. Dünya çapında hem yetişkin hem de çocuk popülasyonunda hızla artmaktadır. Obezite, dislipidemi, hipertansiyon ve ...
 • Palas Karaca, Pelin; Genç, Refika (2015)
  Bu çalışma sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin doğum şekli tercihlerine yönelik düşüncelerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma Balıkesir Üniversitesi İvrindi ...